НООСФЕРА І МИ. НАШ ВПЛИВ НА НООСФЕРУ

Згідно із вченням про виникнення Землі, процес розвитку нашої планети можна поділити на декілька фаз. Спочатку сформувалася геосфера (сфера неживої природи), яка складається тільки з неживої матерії. Значно пізніше, приблизно 3,5 млрд років тому, виникла біосфера (сфера живої природи). Із появою життя з’явилася жива матерія, тобто сукупність усіх живих організмів, а також біогенна матерія, яку утворюють живі організми у процесі поглинання та переробляння неживої і живої матерії.

Загальна маса живої матерії біосфери удев’ятеро менша, ніж маса Землі, але після виникнення життя наша планета неабияк змінилася.

З розвитком людського суспільства зміни в біосфері значно пришвидшилися. Філософи і вчені почали досліджувати вплив людини на природу Землі.

Якщо біосфера – це сукупність всього живого на Землі, то ноосфера – сукупність усіх думок і розуму людства. Володимир Вернадський уважав, що з розвитком людства саме думка людини стає основною рушійною силою в еволюції нашої планети, здатною спричинити навіть зміни у фізичному плані, як-от геологічні.

Але що ж таке думка? Однозначного визначення цього поняття немає. Ймовірно, думка – це мова, з допомогою якої ми спілкуємося з Універсумом (Всесвітом), Богом. Адже перед будь-якою нашою дією генерується думка, яка, згідно з різними релігійними теоріями, завжди фіксується на Небі. Можливо, подумки ми просимо в Універсуму (Бога) дозволу на якісь учинки, а також прохаємо, щоб Він вдався до певних дій. І, залежно від рівня розвитку нашої душі, отримуємо чи не отримуємо відповідь.

Але не всі наші думки трансформуються у вчинки. У кожному з нас є певний «запобіжник» – мораль (совість), – який не дає нам змоги реалізовувати все, про що думаємо. На жаль, мораль (совість) людини часто не є в найвищому ступені розвитку, а тому люди можуть втілювати у життя свої згубні думки.

Отож думки – і позитивні, і негативні – переростають у вчинки. Усі ці думки «записуються» в ноосфері і, відповідно, впливають у майбутньому і на саму людину, і на планету загалом.

Найяскравіший приклад того, наскільки небезпечні негативні думки великої кількості людей – Друга світова війна. Згубні думки народів СРСР і Німеччини про підтримання кривавих дій диктаторів Сталіна і Гітлера призвели до страшної війни, яка забрала понад 50 мільйонів життів.

На жаль, сучасні технології управління думками людей настільки розвинуті, що за допомогою засобів масової інформації можливо маніпулювати більшістю громадян певної країни. Приклад – сучасна Росія, де більшість населення підтримала абсолютно згубні дії керманичів Кремля на міжнародній арені. Але закони Всесвіту невблаганні, і на кожну негативну думку та дію прийде відповідна протидія.

Суспільство планети Землі складають суспільства різних країн. А суспільство кожної країни – мікросуспільства, які ми називаємо сім’ями. Якщо ноосфера – це сфера думок, то можна розглядати окремо ноосферу країни і ноосферу сім’ї.

Ноосфера сім’ї – це думки всіх членів сім’ї, а також думки попередніх поколінь роду. І зрозуміло, що думки та вчинки предків впливають на наше сьогодення. Отож важливо, щоб і наші думки та дії були здебільшого добрими й позитивно впливали на нащадків.

Те саме стосується і держав. Упродовж віків думки і вчинки громадян тієї чи іншої країни формують певну ноосферу, яка впливає на життя в цій державі. Аналізуючи історії різних країн, бачимо, що згубні у моральному аспекті думки і дії населення певних країн, реалізовані багато сторіч тому, перешкоджають вести гідне життя теперішнім громадянам цих країн.

Наочний приклад – Мексика і країни Центральної та Південної Америки. Життя там значно відрізняється від життя в сусідній країні, США. Саме на території Мексики й Центральної та Південної Америки жили майя, ацтеки, інки. Усі вони, більшою чи меншою мірою, здійснювали однозначно згубні обряди жертвопринесень, зокрема людських. Всі ці негативні дії і думки сформували таку ноосферу в цих регіонах, що навіть через багато сторіч нащадки цих цивілізацій не мають нормального життя ні у фізичному, ні у моральному аспектах. Причиною цього, на мою думку, є те, що вони не проаналізували критично життя своїх предків і не попросили вибачення у Всесвіту (Бога) за їхні вчинки.

Усі наші думки і реалізовані вчинки неабияк впливають не тільки на наше життя, а й на життя всіх членів нашої сім’ї і наших майбутніх нащадків, на життя громадян нашої країни і на людство загалом. Отож будьмо добрими, чесними і справедливими.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.