Культура

Культура мови – культура нації

Від початку незалежності України культурна сфера суспільства перебуває на периферії державних інтересів, усе обраховується за залишковим принципом. Зневажливо примітивна витонченість викладу різноманітних матеріалів, що стосуються української культури – від масових законопроектів Верховної Ради до їхньої ретрансляції через професійне аматорство у ЗМІ, різношерсті антиукраїнські квазіпартії і проросійські “общини”, що публічно вмовкли через війну на сході, відверте потурання псевдосмакам зденаціоналізованого натовпу, що намагається позиціонувати себе елітарним прошарком – лише невеликий різновекторний зріз сьогоднішнього культурного розвитку, що подається як витвір демократії і лібералізму.

Читати далі…

КОНЦЕПТ “НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ” В УКРАЇНОЗНАВСТВІ (ЧАСТИНА-2)

Процес вироблення національної ідеї є складним і суперечливим. Нині варто відмовитися від спроб “вгадати” чи “вигадати” українську ідею, оскільки відповідні смисли можуть бути сформовані лише природним шляхом. На думку науковця Максима Розумного, основа національної ідеї – це унікальний ідейний синтез, що не може бути виведений з попереднього досвіду спільноти. Національна ідея не може бути простою сумою “бажаних” характеристик національного майбутнього, оскільки цей перелік ніколи не буває повним, а зміст кожної пропозиції неминуче викликатиме різнотлумачення і суперечки.

Читати далі…

Концепт “Національної ідеї” в українознавстві (Частина-1)

Задля формування єдиного українського інформаційного простору, сьогодні актуальним є питання розвитку українознавства як важливої галузі гуманітарного знання. Об’єкт українознавства – реальний український світ, який творився і трансформувався упродовж тисячоліть, й сьогодні репрезентує суть буття і свідомості українців як нації. Саме він надає визначеності і окресленості сукупності українознавчих знань, інтегруючи їх у гносеологічну цілісність. А Україна з її соціумом, культурою, світом, національною ідеєю та національною ідентичністю є предметом українознавства.

Читати далі…

Мoлoдь дoвipяє українському тeлeбaчeнню

Зa peзультaтaми oпитувaння кoмпaнiї GfK Ukraine, для 60% громадян віком від 14 до 29 років головним джерелом інформації є телебачення, а половина української молоді дізнається про актуальні політичні події з Інтернету. У Києві натомість веб-сайти значно популярніші від телеканалів – Продовжити Читання…

Читати далі…

Українські випускники: грамотні, освічені і…безробітні?

Ocтaннiми poкaми найпопулярнішими спеціальностями серед абітурієнтів були юpиcпpудeнцiя, мeнeджмeнт, фiлoлoгiя та туpизм. Зa дaними Мiнicтepcтвa ocвiти i науки, нa цi пpoфeciї пoдaнo пoнaд 200 тиc. зaяв, xoчa нa pинку пpaцi тaкі фaxiвцi у нaдлишку. Тому чи змoжуть випускники цих спеціальностей Продовжити Читання…

Читати далі…

Постматеріальні цінності сучасної Європи

Сьогодні більшість дослідників говорять про зміни ціннісних орієнтацій сучасної Європи. Соціолог Рональд Інґлегарт переконаний, що в Європі затвердилась “постматеріальна” політична культура. Її характерними рисами є: падіння поваги до влади і політичних авторитетів; посилення політичної участі; перехід від політичних партій до автономних утворень, а також схильність до несанкціонованих форм політичної активності; посилення тяги індивідів до самовираження; поступова втрата політичних конфліктів класового характеру, фокусування на проблемах культури і якості життя.

Читати далі…

Культурні цінності сучасного світу

Культурні цінності і традиції розвиваються відповідно до складних умов історії. Культури цивілізацій настільки багаті, різноманітні і суперечливі, що можуть бути використані в різних історичних умовах для створення низки альтернативних цінностей. Процес утворення культурних цінностей зумовлений не так традиціями, як потребами часу і умовами, в яких розвивається культура.

Читати далі…

Кадзуо Ісіґуро – лауреат Нобелівської премії з літератури

Лауреатом Нобелівської премії з літератури у 2017 році став британський письменник японського походження Кадзуо Ісіґуро – автор романів “Залишок дня”, “Не відпускай мене” і “Похований велетень”.

Читати далі…

“Професійна культура спілкування та діловий етикет”

 “…Особистості людей не входять готовими в цей світ, а є продуктами культури і обставин, так як і спадковості”, – пише філософ Корлісс Ламонт у книзі “Ілюзія безсмертя”.
Що таке культура? Це слово перекладається з латини як вирощування, виховання, освіта, розвиток, шанування, й означає історично визначений рівень розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людини. Кожна епоха розвитку людства характеризується певним типом культури. Так само характеризується і кожна сфера життя та діяльності людини.

Читати далі…

ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Політичну культуру можна визначити як “…сукупність соціально-психологічних настанов, вартостей і зразків поведінки соціальних верств, окремих громадян, як стосуються їх взаємодії з політичною владою…”.[1] Політична культура включає у себе рівень знань і уявлень про політику, а також емоційне ставлення до неї. Це мотивує політичну поведінку громадян.

Читати далі…

Translate