Духовність і культура

Коли українське православ’я стане єдиним?

Якщо ж у майбутньому УГКЦ об’єднається з Українською помісною церквою, то це стане потужним чинником консолідації суспільства і одним з перших таких претендентів від 1054 року, коли християнство розділилося на католиків і православних.

Читати далі…

Плюралізм цинізму та інтелектуали “між”

Комерціалізація літератури створила інтелектуала, що постійно коливається між європейськими модою та національними ідеалами. Сучасний інтелектуал постає перед вибором, що саме писати (що переважатиме у його текстах), бо чіткої стратегії чи напрямку не існує. Це тип інтелектуала розгубленого, інтелектуала не постійного, інтелектуала “між”.

Читати далі…

“Третій Рим” і “Другий Єрусалим”: імперські амбіції проти духовності

Однак концепції про роль Москви і Києва є цілком різними. Ідеологема “Москва – Третій Рим” від самого початку містила в собі імперську складову, що посилилася згодом. Це недивно, оскільки і “перший” і “другий” Рим були агресивними імперіями, що проводили масштабну військову експансію проти своїх сусідів і, беручи їх за зразок, Москва, усвідомлено чи ні, прагнула наслідувати їхню політику. Зовсім іншою за змістом була ідея “Київ – Другий Єрусалим”. Спершу вона проголошувала Київ спадкоємцем неімперського, а сакрального центру – священного для християн Єрусалиму.

Читати далі…

Постмодерна епоха: дефініція та парадокси ідентифікації. Український постмодернізм

А чи існує український постмодернізм? Юрій Андрухович вважає, що на постмодерн в Україні вже встановилась мода. Ним окреслюють сучасні процеси, що відбуваються в літературі та мистецтві.

Читати далі…

Культи героїв у релігійній культурі держав ІІ-І тисячоліття до н.е.

У релігійному житті ранньокласових спільнот і давніх держав поширюються культи земних смертних воїнів, вождів, царів, а також культурних героїв, що навчають свій народ землеробства, будівництва, ремесел, писемності та багатьох інших досягнень цивілізації.

Читати далі…

Полеміка Г. Д. Смотрицького з антитринітаріями у другій передмові до Острозької Біблії

Трактат Г.Д. Смотрицького, надрукований у Острозькій Біблії, розрахованій на широке коло читачів, не міг залишитися непоміченим. Очевидно, цей твір сприяв тому, що з кін. XVI ст. у антитринітарському русі перемогло нове, більш помірковане вчення Фауста Соціна, прибічники якого вважали, що після воскресіння Христос набув божественні якості, тому молитва і поклоніння йому потрібні

Читати далі…

Полеміка Івана Вишенського з Львівським братством

Саме життя доводило І. Вишенському його неправоту в полеміці з Львівською ставропігією і те, що для спасіння недостатньо лише молитви, а потрібні й добрі справи. Заперечуючи діяльність у світському житті і палко відстоюючи усамітнення монахів, він не закривав очі на проблеми земного життя, не стояв осторонь релігійної боротьби, яка точилася в Україні на початку XVIIст., а брав в ній активну участь своїми творами.

Читати далі…

Блаженної пам’яті великий старець Іван Вишенський

Разом з полемічними творами “на злобу дня” Вишенський пише трактати на богословські теми, в яких підіймає вічні християнські питання. У трактаті “Обличение диявола-миродержца…” письменник формулює ідею непримиримого протистояння Божого небесного царства добра і справедливості і земного світу як царства диявола.

Читати далі…

Стан і проблеми української кіноіндустрії

Українська індустрія культури тривалий час перебувала у кризі, зокрема розвиток кінематографу гальмувався надмірним податковим тиском, що зумовлював високу собівартість та низьку конкурентоспроможність продукції. І хоча сьогодні фінансування кіноіндустрії збільшилося, та все ж залишилося недостатнім.

Читати далі…

Сонячні колісниці у релігійній культурі ІІ-І тисячоліття до н.е.

Новими символами бронзового віку стали колесо та колісниця, що втілювали циклічний рух сонця. Хоча колесо було винайдено в Європі наприкінці V – поч. IV тис. до н.е., сакралізація цього символу та встановлення асоціативного зв’язку кругового руху Сонця по небу з обертанням колеса припадає на кінець ІІІ-ІІ тисячоліття до н.е.

Читати далі…

Translate