Духовність і культура

Культура як досвід поколінь

Дискусії навколо культури в нашому суспільстві то розгоряються, то затихають. Зазвичай акценти в них скеровані на дії (чи бездіяльність) органів влади, депутатів, керівників, міністрів, начальників тощо. Під час таких обговорень наші заклади культури часто порівнюють із закордонними, мовляв усе там краще, ніж у нас. Однак загалом такі порівняння поверхневі, а дискусії мають реактивний, а не проактивний характер.

Читати далі…

“Нагірна проповідь Спасителя” – дороговказ до оздоровлення суспільства

Сьогодні, коли проблемне українське суспільство потребує змін, освітянська еліта повинна бути не тільки взірцем, але й поводирем, який, готуючи фахівця будь-якого профілю, відкриває йому шлях до мудрості, духовності та професійної реалізації. Особливого наставництва потребує політико-владна еліта, яка створює імітацію боротьби з корупцією, збільшує мінімальну зарплату і пенсію та водночас підвищує тарифи й ціни, неспівмірні з можливостями простих людей.

Читати далі…

Мова – “калинова” і “дубова”

На початку національного відродження поет Олександр Ірванець у гумористичному вірші написав такий рядок: “Мово моя, калинова, дубова…”. Давно це було. З того часу українська мова не стала менш “калиновою”, але, на жаль, і не менш “дубовою”. Попри всі спроби держави і націоналістів нав’язати мову російськомовним громадянам, процес іде доволі повільно і дуже вже неприродньо. Все через те, що українська мова – як інструмент спілкування і пізнання світу – практично не розвивається.

Читати далі…

Культи сил природи у Трипільців: Культ бика (Ч.4)

Здійснюючи семіотичний аналіз знакових систем культури Кукутені-Трипілля, дослідники дійшли висновку, що у цій культурі цілком відсутні образи хижаків як у міфології, так і в образотворчому мистецтві. Натомість нового семантичного розвитку набувають зображення травоїдних тварин, серед яких найбільш поширеними були зображення биків. Однією з причин важливого значення культу бика було те, що матеріальною основою життя трипільців, крім землеробства, було великохудобне скотарство. Віл, бик та корова визначали склад трипільського стада. Натомість кісток коня у поселеннях трипільців не виявлено. Саме бик, а не кінь був головною твариною в їхньому господарстві.

Читати далі…

Культи сил природи у Трипільців: Культ сонця і неба (Ч.3)

Як і в інших культурах осілих землеробських народів неоліту, в культурі Кукутені-Трипілля культ Богині-Матері семантично пов’язується з фалічним культом Бога-Чоловіка, зародження якого відбувалось паралельно з культом Великої Богині. У пантеоні трипільців було принаймні два чоловічих божества. Зважаючи на значення символів, з якими вони зображені, це були Бог-Творець (можливо, він же і Бог Сонця) і Бог Неба (можливо, він же і Бог Води). Зображення божества, що творить Всесвіт, розміщено на ритуальній посудині з Петрени.

Читати далі…

Культи сил природи у Трипільців: Культ Великої Богині-Матері (Ч.2)

Частина 1. Відображення культів сил природи у культурі Кукутені-Трипілля V – III тисячоліття до н.е. Частина 2. Культ Великої Богині-Матері Одну з провідних ролей у релігійному житті трипільців відігравав культ Великої Богині-Матері. Є вагомі підстави вважати, що йому передував культ Продовжити Читання…

Читати далі…

Культи сил природи у Трипільців: землеробські культи (Ч.1)

Кукутені-Трипілля – одна з найбільш розвинутих європейських культур VI – ІІІ тисячоліття до н.е., яка у часи свого розквіту була поширена на території 190 000 км,2 на теренах сучасної України, Молдови та Румунії, від Дніпра до Південно-Східного Прикарпаття, від Полісся до Чорного моря і Балкан. У 2003 році майже 3 000 пам’яток були ідентифіковані як поселення трипільської культури.[1] Тільки в Україні їх виявили більше тисячі.

Читати далі…

Євхаристія як сенс християнського буття

Ми не усвідомлюємо свого життя без дії благодаті Божої в наших серцях та справах і завжди прагнемо до єднання з Христом у святій Євхаристії. Святитель Григорій Богослов писав: “Через Безкровну Жертву ми стаємо учасниками із Христом в Його стражданнях і Божестві”.

Читати далі…

Глобалізація та інтернаціоналізація. Як виживатиме вища освіта в умовах нових викликів?

Cьoгoднi глoбaлiзoвaний cвiт стикається з низкою викликiв, виникaють нoвi типи загроз мiжнapoднiй cтaбiльнocтi в eкoнoмiчнiй, eкoлoгiчнiй, iнфopмaцiйнiй та гумaнiтapнiй cфepaх. Зокрема це acимeтpичнi небезпеки – iнфopмaцiйнi вiйни, тepopизм, нeкoнтpoльoвaнa мiгpaцiя, poзпoвcюджeння нapкoтикiв i збpoї, пoшиpeння бiднocтi та збiльшeння poзpиву мiж бiдними i бaгaтими кpaїнaми. Усе це cпpичиняє зaгocтpeння нaпpуги у cвiтi i зaлeжить, зокрема, вiд кiлькocтi ocвiчeнoгo нaceлeння i piвня якocтi вищoї ocвiти.

Читати далі…

Сакральні кола ІV – III тисячоліття до н.е. (Частина 5)

Крім Британських островів, чимало кромлехів зустрічається на півночі материкової Європи. Зокрема у червні 2011 року був відкритий Кілп’яврський кромлех на Кольському півострові у Мурманській області за 5 км від поселення Кілп’явр і за 30 км від Північного Льодовитого океану. Кромлех розташований з північно-східного боку 310 сопки, оскільки лише звідти можна піднятися до святилища, бо довкола – прямовисні скелі.

Читати далі…

Майбутні публікації

Свідомість як категорія.

Рейтинг

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Admin

2017-07-03 14:45:39

Кві 10, 2017

84 0

Твоя гідність та меншовартісність.

Рейтинг

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Admin

2017-07-03 14:45:39

Кві 07, 2017

109 0

Добро, Совість, Честь.

Рейтинг

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Admin

2017-07-03 14:45:39

Кві 07, 2017

66 0

Інтелектуал – не інтелігент.

Рейтинг

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Admin

2017-07-03 14:45:39

Кві 07, 2017

52 0

Принципи і механізми деградації особистості.

Рейтинг

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Admin

2017-07-03 14:45:39

Кві 07, 2017

61 0

Психоаналітика.

Рейтинг

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Admin

2017-07-03 14:45:39

Кві 07, 2017

61 0

Релігієзнавство. Докази існування Бога.

Рейтинг

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Admin

2017-07-03 14:45:39

Кві 07, 2017

60 0

Революція свідомості.

Рейтинг

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Admin

2017-07-03 14:45:39

Кві 07, 2017

59 0

Проблеми менталітету.

Рейтинг

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Admin

2017-07-03 14:45:39

Кві 07, 2017

50 0

Духовна незалежність і духовні потреби.

Рейтинг

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Admin

2017-07-03 14:45:39

Кві 07, 2017

64 0
Translate