Геоекономіка

ЧИ РЯТУЮТЬ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ СВІТ ВІД ГЛОБАЛЬНИХ ПОТРЯСІНЬ? Частина 3

Економісти і політики часто критикують рекомендації МВФ. Часто у країнах, що співпрацювали з фондом, не покращувалась, а іноді й зовсім ставало гірше. Критика діяльності МВФ зазвичай стосується особливих умов реалізації економічної політики, виконання яких надає шанс отримати низьковідсотковий кредит.

Читати далі…

Чи рятують міжнародні організації світ від глобальних потрясінь? 

Фінансова допомога, яку надає МВФ, – це урядова позика. Невигідність такого кредиту у тому, що виплата відсотків і погашення основної частини боргу здійснюється з доходів держбюджету, тоді як такі позики безпосередньо не призводять до виробництва фінансового прибутку.

Читати далі…

Стара економічна теорія і новітній протекціонізм

Початок формування економічної науки, зокрема її теорії, найчастіше пов’язують з іменем Адама Сміта – англійського вченого-економіста кінця XVIII ст. Кожному, хто хоч трохи знайомий з його працями, загадки і проблеми сучасного розвитку видаються простими. Згідно зі Смітом, достатньо запустити гіперболізовані механізми ринку (“невидима рука”), як усі проблеми виробництва і розподілу багатства зникнуть. Культивування такого міфу призвело до породження уявлень про всесильність ринку в сучасних умовах. Однак Сміт творив своє економічне вчення, як і його наступники, залежно від стану британської економіки Британської імперії, а ще більше – в її інтересах.

Читати далі…

Чи рятують міжнародні організації світ від глобальних потрясінь?

Міжнародними кредиторами є низка організацій: ООН, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, Світовий Банк тощо. Однак найрезонанснішим у своїх рішеннях у фінансово-економічній сфері є МВФ.

Читати далі…

Економічний розвиток України – фундамент підвищення стандартів та ціннісних орієнтирів суспільства

Сьогодні в умовах економічної кризи, коли стан фінансової та соціальної безпеки населення погіршується, особливо гостро постає проблема забезпечення належного рівня життя громадян. Політика національної безпеки повинна подолати диспропорції у соціальній та економічних сферах: створити умови для зростання народжуваності, скорочення смертності, обмеження переїзду громадян за кордон і повернення трудових мігрантів; знизити рівень соціального та майнового розшарування населення, здійснити пенсійну реформу, наблизити системи соціальних гарантій до принципів і норм країн ЄС та підвищити їхню ефективність для вразливих категорій населення. Одним із чинників національної безпеки є економіка держави.

Читати далі…

Інтеркультуралізм і сталий розвиток

В умовах перманентних системних криз, що стають все глобальнішими, створення національних держав – справа часу і засобів. За словами українського вченого Ігоря Каганця, “у кризових умовах виживають життєздатні, консолідовані, природні утворення – національні держави, точніше, держави з міцним етнічним ядром, “непрозорими” кордонами і твердою міграційною політикою”.

Читати далі…

“Детінізація” економіки України: боротьба з легалізацією

Міжнародний досвід боротьби із проявами “тіньової” економіки має вагоме значення для української практики “детінізації” “чорних” прибутків. Активізація тіньових процесів в Україні вимагає невідкладного виконання рекомендацій Міжнародної комісії з боротьби з легалізацією злочинних доходів.

Читати далі…

“Детінізація” економіки України: спроби системності

Сьогодні проблема “тіньової” економіки набула світового значення. Глобалізація та уніфікація національного господарства є визначальними факторами розвитку економіки. Вони відкривають великі можливості в розширенні обміну товарами, послугами, інформацією, технологіями та капіталом, однак й несуть в собі суттєві загрози. Глобалізація світових господарських зв’язків підвищує уразливість міжнародної фінансової системи, що дає змогу злочинцям у різних державах легалізувати незаконні доходи і фінансувати тероризм. Тому сьогодні “тіньову” економіку потрібно розглядати як транснаціональну.

Читати далі…

“Тіньова” економіка: сприйняття державою і громадою

Як показує світовий досвід, під час кризи “чорна” економіка розширюється, а це загрожує фінансовій безпеці країни. Тому сьогодні важливим є визначення рівня “тінізації” економіки для об’єктивної оцінки небезпек соціально-економічного розвитку країни.

Читати далі…

“Тіньова” економіка. Вступ до проблеми

Що більше економіка переходить у “тінь”, та що глибше укорінюється, то помітнішими стають економічні диспропорції та знижується ефективність державної політики. Вона також спричиняє низку ризиків, як от незаконна торгівля, організована злочинність та корупція. Тому необхідно розробити механізми практичної “детінізації” економіки в умовах глобалізації.

Читати далі…

Майбутні публікації

Позиціонування України в світовій економіці.

Рейтинг

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Admin

2017-07-03 14:45:39

Кві 07, 2017

89 1

Геоекономіка – закономірності і змагальність.

Рейтинг

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Admin

2017-07-03 14:45:39

Кві 07, 2017

77 0

Четверта промислова революція і Україна (Давос).

Рейтинг

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Admin

2017-07-03 14:45:39

Кві 07, 2017

82 0

Закономірності економічного розвитку спільнот.

Рейтинг

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Admin

2017-07-03 14:45:39

Кві 07, 2017

63 0
Translate