РозДуми

ЧОМУ Я ПРОТИ ПЕРЕНЕСЕННЯ ЧИ ДУБЛЮВАННЯ ДНЯ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

IV Універсал не змінював територіальний устрій та межі УНР, а натомість апелював саме до визначень попереднього документу! Не згадувалось у ньому й про “відновлення” державності, лише про те, що: “Однині Українська Народня Республіка стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою українського народу”. Отже, не йшлося про плинність ані від козацтва, ані від Русі.

Читати далі…

Жіночі альманахи Наталі Кобринської

У ХІХ столітті на заході України поширилась ідея жіночої емансипації. “Галицька громадськість змушена була звернути увагу на питання, пов’язані із суспільним становищем жінки, оскільки через усілякі чужі впливи, переважно польські та німецькі, жіноцтво в інтелігентному товаристві займало особливе становище, принадне на перший погляд, тяжке і образливе по суті”

Читати далі…

1968. Спогади українського “загарбника”

Ми ненавиділи службу так далеко від дому, без відпусток і вихідних, з частими сигналами тривоги, виїздами на полігон й до різних міст, щоб залякувати чехів. Офіцери, озлоблені життям у казармах, пиячили, знущалися над солдатами, знаходили будь-які можливості, щоб використати нас як робочу силу. Працювали ми “на потреби частини” від кількох днів до місяців. Тоді можна було довідатись про події у світі. Чехи називали нас росіянами та русаці, писали на стінах “Росіяни, йдіть додому!”, розповідали про себе, про своє прагнення бути незалежними.

Читати далі…

ІV Універсал і Україна в системі сучасних геостратегічних орієнтацій

У ІV Універсалі настільки зашкалює нічим не підкріплена соціалістична демагогія і риторика, що місця для держави і державного управління в системі тодішніх геополітичних (післявоєнних) умов у документі не залишилось. До того ж цей документ не скасовував попередніх універсалів.

Читати далі…

Асиметрія культур. Рецепції націокультурних стереотипів

Чи може існувати культура поза національним? Національне в культурі провокує нації до самоутвердження в суверенних державах. У постмодерному світі бачимо зіткнення національного, підривання національних коренів глобалізацією. Та поряд з негативним впливом глобалізації національні і культурні ренесанси перетворюються на боротьбу культур за своє місце під сонцем.

Читати далі…

Богдан Стельмах: “Україна тебе виглядає, мій сину. Україна очікує, дочко, тебе”

В пору гроз громових і в погідну годину,
Коли небо – як ніч, і коли голубе,
Україна тебе виглядає, мій сину,
Україна очікує, дочко, тебе.

Читати далі…

Богдан Стельмах: “…Не пора державі-страдниці бути болем в голові”

Не пора державі-страдниці

Бути болем в голові.

Не пора молитись нарізно –

Хто на захід, хто на схід.

Не пора журитись заздрісно,

Що багатшає сусід…

Читати далі…

Тарас Шевченко: “Один у другого питаєм…”

Коли б мені прийшлося одним словом схарактеризувати поезію Шевченка, то я сказав би: се поезія бажання життя. Свобідного життя, всесторонній, нічим не опутаний розвій одиниці і цілої суспільності, цілого народу, – се ідеал Шевченка, котрому він був вірним ціле життя

Читати далі…

Чорнобиль як концепція болю та очищення української нації

Випробування, що випадають на долю нації – це символ великого очищення. В’ячеслав Липинський сказав: “Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі собі її не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути”. Україна повинна стати символом для світу, щоб на власному прикладі показати внутрішню силу свідомих і великих людей, щоб привести людство до нового порядку, в якому держави будуть рівні між собою.

Читати далі…

Морально-етичні індикатори розвитку

Початок третього тисячоліття ознаменував прискорене формування міжнародних ринків, “вільний рух” капіталів, збільшення потоків інформації, розширення наднаціональних фінансових, економічних і політичних інститутів, які мали б згуртувати народи і країни в глобальну цілісність. Та згодом з’ясувалося, що глобалізація не тільки руйнує, а й уніфікує планетарну ієрархію народів і націй. Суперечності між різними етносами, державами, регіональними спільнотами не зникають, а загострюються.

Читати далі…

Translate