РозДуми

Як побороти корупцію: світовий досвід.
Чи потрібні офшори в Україні?
Дух, Душа, Свідомість.
Ментальність.
Ноосфера і ми.
Чи ми впливаємо на Універсум?
Куди іде людство у духовному розвитку?
Що потрібно для активного творення громадянського суспільства?
Честь – це щось тільки військове?

Сучасні загрози використання персональних даних у соціальних мережах

Завдяки розвитку інформаційних технологій людина отримує нові можливості, які, однак, можуть спричинити загрозу її безпеці, свободі та приватності. Найбільш поширеним видом протиправної деструктивної діяльності в мережі є несанкціонований збір та…

Криза національної пам’яті як елемент посттоталітарного минулого

Відставка голови Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича викликала численні дискусії, а також загострила потребу осмислення самого поняття “національна пам’ять”. Кажуть, що людина живе доти, доки її пам’ятають та згадують…

Колективний мозок чи самотність…

Своїм студентам я завжди кажу, що групові форми навчання ми практикуємо тому, що таким буде майбутнє: світ вже не потребує одинаків-дослідників, перевага віддавна надається груповій роботі. Зазвичай я наводжу у…

Популізм як компонента свідомості українського суспільства

Успішність держави залежить від рівня проведених реформ, однак частіше асоціюється із швидкістю економічного розвитку та повнотою реалізації потенціалу країни. Під час важких історичних періодів популізм стає базовим компонентом кампаній нещирих…

Дерусифікація космосу

Наприкінці травня 2019 року Міністерство оборони США внесло РФ до списку країн, послугами яких заборонено користуватися при проведенні космічних запусків. Отже, Росія долучилася до таких держав, як КНР та КНДР,…

Націоцентризм як базовий елемент розвитку української нації

Українська модерна нація потребує нової концепції розвитку. Провідні країни базують свої національні ідеї на націоцентризмі, що забезпечує їм стале й успішне зростання. Згідно з такою позицією, Україна повинна бути українською…

Гіпертрофована сентиментальність української нації

Кожному народу притаманні певні прикмети національної психіки, які формують його поведінку. Українці також мають багато рис: позитивних та таких,що свідчать про нелегкий характер народу,спосіб його життя чи географічні умови мешкання.…

“Ми, як мученики, потрапляємо до раю. А вони – просто здохнуть”

Вічними для Москви категоріями “ми” і “вони” на “Валдаї-2018” президент РФ Володимир Путін окреслив картину майбутнього, яка простежується й у низці його останніх виступів на офіційних заходах. Не стало винятком…

Мовна концепція творення нації

У сучасному глобалізованому світі мова є найважливішим елементом ідентичності та національної спадщини народу. Ці основоположні постулати закріплені на державному та законодавчому рівнях. Наприклад, у першій статті французького закону Тубона від…

“Нове обличчя” Росії як цивілізаційний етап розвитку людства

Після розпаду СРСР біполярність світу змінилася на конкуренцію потужних націй: американців, французів, англійців, німців, китайців, японців тощо. Людство перейшло на новий цивілізаційний етап, а збройні конфлікти переросли у жорстокі інформаційні…

З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ