Духовність і культура

“Нагірна проповідь Спасителя” – дороговказ до оздоровлення суспільства

Сьогодні, коли проблемне українське суспільство потребує змін, освітянська еліта повинна бути не тільки взірцем, але й поводирем, який, готуючи фахівця будь-якого профілю, відкриває йому шлях до мудрості, духовності та професійної…

Мова – “калинова” і “дубова”

На початку національного відродження поет Олександр Ірванець у гумористичному вірші написав такий рядок: “Мово моя, калинова, дубова…”. Давно це було. З того часу українська мова не стала менш “калиновою”, але,…

Культи сил природи у Трипільців: Культ бика (Ч.4)

Відображення культів Матері-Землі, Сонця та сил природи у культурі Кукутені-Трипілля V – III тисячоліття до н.е. Частина 4. Культ бика Здійснюючи семіотичний аналіз знакових систем культури Кукутені-Трипілля, дослідники дійшли висновку,…

Культи сил природи у Трипільців: Культ сонця і неба (Ч.3)

Відображення культів сил природи у культурі Кукутені-Трипілля V – III тисячоліття до н.е. Частина 3. Культ сонця і неба Як і в інших культурах осілих землеробських народів неоліту, в культурі…

Культи сил природи у Трипільців: Культ Великої Богині-Матері (Ч.2)

Частина 1. Відображення культів сил природи у культурі Кукутені-Трипілля V – III тисячоліття до н.е. Частина 2. Культ Великої Богині-Матері Одну з провідних ролей у релігійному житті трипільців відігравав культ…

Культи сил природи у Трипільців: землеробські культи (Ч.1)

Відображення культів сил природи у культурі Кукутені-Трипілля V – III тисячоліття до н.е. Частина 1. Землеробські культи Кукутені-Трипілля – одна з найбільш розвинутих європейських культур VI – ІІІ тисячоліття до…

Євхаристія як сенс християнського буття

отець Артемій Бабленюк Ми не усвідомлюємо свого життя без дії благодаті Божої в наших серцях та справах і завжди прагнемо до єднання з Христом у святій Євхаристії. Святитель Григорій Богослов…

Глобалізація та інтернаціоналізація. Як виживатиме вища освіта в умовах нових викликів?

Cьoгoднi глoбaлiзoвaний cвiт стикається з низкою викликiв, виникaють нoвi типи загроз мiжнapoднiй cтaбiльнocтi в eкoнoмiчнiй, eкoлoгiчнiй, iнфopмaцiйнiй та гумaнiтapнiй cфepaх. Зокрема це acимeтpичнi небезпеки – iнфopмaцiйнi вiйни, тepopизм, нeкoнтpoльoвaнa мiгpaцiя,…

Сакральні кола ІV – III тисячоліття до н.е. (Частина 5)

Крім Британських островів, чимало кромлехів зустрічається на півночі материкової Європи. Зокрема у червні 2011 року був відкритий Кілп’яврський кромлех на Кольському півострові у Мурманській області за 5 км від поселення…

Худoжник Iвaн Мapчук: Україна – країна, якої ніхто не знає

Чупpiй Л.В., дoктop пoлiтичниx нaук, пpoфecop Укpaїнcький худoжник, лaуpeaт Нaцioнaльнoї пpeмiї iм. Тapaca Шeвчeнкa Iвaн Мapчук вважає, що українська влада не робить нічого для підтримання і популяризації власної культури. Про…

З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ