Духовність і культура

Культи сил природи у Трипільців: Культ Великої Богині-Матері (Ч.2)

Частина 1. Відображення культів сил природи у культурі Кукутені-Трипілля V – III тисячоліття до н.е. Частина 2. Культ Великої Богині-Матері Одну з провідних ролей у релігійному житті трипільців відігравав культ Великої Богині-Матері. Є вагомі підстави вважати, що йому передував культ Продовжити Читання…

Читати далі…

Культи сил природи у Трипільців: землеробські культи (Ч.1)

Кукутені-Трипілля – одна з найбільш розвинутих європейських культур VI – ІІІ тисячоліття до н.е., яка у часи свого розквіту була поширена на території 190 000 км,2 на теренах сучасної України, Молдови та Румунії, від Дніпра до Південно-Східного Прикарпаття, від Полісся до Чорного моря і Балкан. У 2003 році майже 3 000 пам’яток були ідентифіковані як поселення трипільської культури.[1] Тільки в Україні їх виявили більше тисячі.

Читати далі…

Євхаристія як сенс християнського буття

Ми не усвідомлюємо свого життя без дії благодаті Божої в наших серцях та справах і завжди прагнемо до єднання з Христом у святій Євхаристії. Святитель Григорій Богослов писав: “Через Безкровну Жертву ми стаємо учасниками із Христом в Його стражданнях і Божестві”.

Читати далі…

Глобалізація та інтернаціоналізація. Як виживатиме вища освіта в умовах нових викликів?

Cьoгoднi глoбaлiзoвaний cвiт стикається з низкою викликiв, виникaють нoвi типи загроз мiжнapoднiй cтaбiльнocтi в eкoнoмiчнiй, eкoлoгiчнiй, iнфopмaцiйнiй та гумaнiтapнiй cфepaх. Зокрема це acимeтpичнi небезпеки – iнфopмaцiйнi вiйни, тepopизм, нeкoнтpoльoвaнa мiгpaцiя, poзпoвcюджeння нapкoтикiв i збpoї, пoшиpeння бiднocтi та збiльшeння poзpиву мiж бiдними i бaгaтими кpaїнaми. Усе це cпpичиняє зaгocтpeння нaпpуги у cвiтi i зaлeжить, зокрема, вiд кiлькocтi ocвiчeнoгo нaceлeння i piвня якocтi вищoї ocвiти.

Читати далі…

Сакральні кола ІV – III тисячоліття до н.е. (Частина 5)

Крім Британських островів, чимало кромлехів зустрічається на півночі материкової Європи. Зокрема у червні 2011 року був відкритий Кілп’яврський кромлех на Кольському півострові у Мурманській області за 5 км від поселення Кілп’явр і за 30 км від Північного Льодовитого океану. Кромлех розташований з північно-східного боку 310 сопки, оскільки лише звідти можна піднятися до святилища, бо довкола – прямовисні скелі.

Читати далі…

Культура мови – культура нації

Від початку незалежності України культурна сфера суспільства перебуває на периферії державних інтересів, усе обраховується за залишковим принципом. Зневажливо примітивна витонченість викладу різноманітних матеріалів, що стосуються української культури – від масових законопроектів Верховної Ради до їхньої ретрансляції через професійне аматорство у ЗМІ, різношерсті антиукраїнські квазіпартії і проросійські “общини”, що публічно вмовкли через війну на сході, відверте потурання псевдосмакам зденаціоналізованого натовпу, що намагається позиціонувати себе елітарним прошарком – лише невеликий різновекторний зріз сьогоднішнього культурного розвитку, що подається як витвір демократії і лібералізму.

Читати далі…

КОНЦЕПТ “НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ” В УКРАЇНОЗНАВСТВІ (ЧАСТИНА-2)

Процес вироблення національної ідеї є складним і суперечливим. Нині варто відмовитися від спроб “вгадати” чи “вигадати” українську ідею, оскільки відповідні смисли можуть бути сформовані лише природним шляхом. На думку науковця Максима Розумного, основа національної ідеї – це унікальний ідейний синтез, що не може бути виведений з попереднього досвіду спільноти. Національна ідея не може бути простою сумою “бажаних” характеристик національного майбутнього, оскільки цей перелік ніколи не буває повним, а зміст кожної пропозиції неминуче викликатиме різнотлумачення і суперечки.

Читати далі…

Сакральні кола ІV – III тисячоліття до н.е. (Частина 4)

На півночі Шотландії, на найбільшому з Оркнейських островів –Мейнленді, на мису протоки, яка з’єднує прісне озеро Харрей та солене озеро Стеннес, розташований мегалітичний комплекс Стеннес (Stennes), зведений, як свідчить знайдена у ньому кераміка, 3 000 – 3 100 року до н.е.

Читати далі…

Концепт “Національної ідеї” в українознавстві (Частина-1)

Задля формування єдиного українського інформаційного простору, сьогодні актуальним є питання розвитку українознавства як важливої галузі гуманітарного знання. Об’єкт українознавства – реальний український світ, який творився і трансформувався упродовж тисячоліть, й сьогодні репрезентує суть буття і свідомості українців як нації. Саме він надає визначеності і окресленості сукупності українознавчих знань, інтегруючи їх у гносеологічну цілісність. А Україна з її соціумом, культурою, світом, національною ідеєю та національною ідентичністю є предметом українознавства.

Читати далі…

Сакральні кола ІV – III тисячоліття до н.е. (Частина 3)

Оскільки Стоунхендж функціонував як поховальна структура, у цьому контексты варто згадати поселення Даррінгтон Уоллс, яке виявили за 3 км на південний схід від Стоунхенджа на березі ріки Ейвон група археологів під керівництвом професора Шеффілдського університету Майка Паркера Пірсона. На думку дослідника, оскільки у цьому поселенні знайдено надто мало знарядь праці, воно мало ритуальне значення, люди не жили у ньому постійно, а зупинялись для релігійних потреб.

Читати далі…

Translate