Духовність і культура

Культи героїв у релігійній культурі держав ІІ-І тисячоліття до н.е.

У релігійному житті ранньокласових спільнот і давніх держав поширюються культи земних смертних воїнів, вождів, царів, а також культурних героїв, що навчають свій народ землеробства, будівництва, ремесел, писемності та багатьох інших досягнень цивілізації.

Читати далі…

Полеміка Г. Д. Смотрицького з антитринітаріями у другій передмові до Острозької Біблії

Трактат Г.Д. Смотрицького, надрукований у Острозькій Біблії, розрахованій на широке коло читачів, не міг залишитися непоміченим. Очевидно, цей твір сприяв тому, що з кін. XVI ст. у антитринітарському русі перемогло нове, більш помірковане вчення Фауста Соціна, прибічники якого вважали, що після воскресіння Христос набув божественні якості, тому молитва і поклоніння йому потрібні

Читати далі…

Полеміка Івана Вишенського з Львівським братством

Саме життя доводило І. Вишенському його неправоту в полеміці з Львівською ставропігією і те, що для спасіння недостатньо лише молитви, а потрібні й добрі справи. Заперечуючи діяльність у світському житті і палко відстоюючи усамітнення монахів, він не закривав очі на проблеми земного життя, не стояв осторонь релігійної боротьби, яка точилася в Україні на початку XVIIст., а брав в ній активну участь своїми творами.

Читати далі…

Блаженної пам’яті великий старець Іван Вишенський

Разом з полемічними творами “на злобу дня” Вишенський пише трактати на богословські теми, в яких підіймає вічні християнські питання. У трактаті “Обличение диявола-миродержца…” письменник формулює ідею непримиримого протистояння Божого небесного царства добра і справедливості і земного світу як царства диявола.

Читати далі…

Стан і проблеми української кіноіндустрії

Українська індустрія культури тривалий час перебувала у кризі, зокрема розвиток кінематографу гальмувався надмірним податковим тиском, що зумовлював високу собівартість та низьку конкурентоспроможність продукції. І хоча сьогодні фінансування кіноіндустрії збільшилося, та все ж залишилося недостатнім.

Читати далі…

Сонячні колісниці у релігійній культурі ІІ-І тисячоліття до н.е.

Новими символами бронзового віку стали колесо та колісниця, що втілювали циклічний рух сонця. Хоча колесо було винайдено в Європі наприкінці V – поч. IV тис. до н.е., сакралізація цього символу та встановлення асоціативного зв’язку кругового руху Сонця по небу з обертанням колеса припадає на кінець ІІІ-ІІ тисячоліття до н.е.

Читати далі…

Культ сонця та вогню у праслов’ян ІІ-І тисячоліття до н.е.

Для ранніх праслов’ян одним з найважливіших вірувань, окрім культу предків, землі і тварин, був культ сонця, вогню та домашнього вогнища. У їхніх землянках нерідко виявляють місця з ритуальними посудинами, дисками.

Читати далі…

Жили-були традиційні цінності: як сучасні казки рядяться у давні шати

Андрій Бондаренко, філософ Схоже, що після доби віри в прогрес та демократію настає епоха віри в традиційні цінності. Сьогодні це поняття є рятівним стоп-краном для тих, хто не бачить себе у сучасності чи не приймає контурів реального світу. “Що взагалі Продовжити Читання…

Читати далі…

Релігійні мотиви в творчості Уласа Самчука

У творах Уласа Самчука (1905-1987) релігійна тема не була провідною. Письменника насамперед цікавили культурні, політичні, національні питання – державності України, автокефальності церкви, збереження української культури. Але як геніальний митець, що розумів душу свого народу, він не міг не писати про його церковність і духовність. Свою позицію щодо релігії письменник висловив у романі, присвяченому 75-річчю поселення українців у Канаді “На твердій землі”, написаному в Торонто в 1963-66 роках.

Читати далі…

Острозька Біблія

Найвизначнішою працею Івана Федорова та острозьких книжників стало видання Біблії 1581 року. Серед завдань, які князь Костянтин-Василь Острозький поставив перед інтелектуалами академії, був друк повної православної Біблії церковнослов’янською мовою.

Читати далі…

Translate