Геоекономіка

Трампономіка

Кожна з країн, що проходила соціально-економічні трансформації, по-своєму використовувала теоретичні надбання та практичний досвід інших держав. Чого лише варті мантри про “лібералізацію економіки”, “невидиму руку ринку”, “відкритість економіки” тощо. Сьогодні ці наукові й освітні догми здебільшого спотворюють уяву і викривлюють механізми соціально-економічного прискорення нашої країни.

Читати далі…

Переваги й недоліки економічних теорій: кейнсіанство, лібертаризм та неолібералізм

Стара українська система базувалась на еліті, яка розподіляла ресурси, підтримувала стабільність країни, а ресурси перебували у приватних руках. Нині Україна потребує відкритих державних інституцій, у людей нової влади має бути інший спосіб мислення, щоб готові були працювати заради суспільства, а не приватних інтересів

Читати далі…

Рейганоміка

Економічні проблеми США змусили адміністрацію президента Рональда Рейгана (1981-1988 рр.) переглянути теоретичні основи, методи і напрями державного регулювання економіки. Кейнсіанська концепція змінилася неоконсервативним варіантом державного регулювання. Ця економічна політика США отримала назву “рейганоміка”.

Читати далі…

Що дав світові Давос-2018?

Зростання прірви між багатіями і бідняками є свідченням того, що фінансова криза наближається, оскільки підприємства не можуть реалізувати вироблене, а люди не мають можливості придбати товари. Поглиблюється також дисбаланс економічного розвитку через його основні фактори: дефіцит фінансового капіталу, виснаження природніх ресурсів та надлишок робочої сили через безробіття.

Читати далі…

Кількісні індикатори розвитку: готовність України до майбутнього

Відповідно до основних економічних індикаторів можна судити й про ефективність державного управління в Україні. Зокрема серед них такі: очікувана рецесія (падіння), реальний дохід на душу населення, розрив у доходах найбагатшого і найбіднішого населення, урядова політика і конкурентоздатність, ВВП та його зростання.

Читати далі…

ЧИ РЯТУЮТЬ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ СВІТ ВІД ГЛОБАЛЬНИХ ПОТРЯСІНЬ? Частина 3

Економісти і політики часто критикують рекомендації МВФ. Часто у країнах, що співпрацювали з фондом, не покращувалась, а іноді й зовсім ставало гірше. Критика діяльності МВФ зазвичай стосується особливих умов реалізації економічної політики, виконання яких надає шанс отримати низьковідсотковий кредит.

Читати далі…

Чи рятують міжнародні організації світ від глобальних потрясінь? 

Фінансова допомога, яку надає МВФ, – це урядова позика. Невигідність такого кредиту у тому, що виплата відсотків і погашення основної частини боргу здійснюється з доходів держбюджету, тоді як такі позики безпосередньо не призводять до виробництва фінансового прибутку.

Читати далі…

Стара економічна теорія і новітній протекціонізм

Початок формування економічної науки, зокрема її теорії, найчастіше пов’язують з іменем Адама Сміта – англійського вченого-економіста кінця XVIII ст. Кожному, хто хоч трохи знайомий з його працями, загадки і проблеми сучасного розвитку видаються простими. Згідно зі Смітом, достатньо запустити гіперболізовані механізми ринку (“невидима рука”), як усі проблеми виробництва і розподілу багатства зникнуть. Культивування такого міфу призвело до породження уявлень про всесильність ринку в сучасних умовах. Однак Сміт творив своє економічне вчення, як і його наступники, залежно від стану британської економіки Британської імперії, а ще більше – в її інтересах.

Читати далі…

Чи рятують міжнародні організації світ від глобальних потрясінь?

Міжнародними кредиторами є низка організацій: ООН, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, Світовий Банк тощо. Однак найрезонанснішим у своїх рішеннях у фінансово-економічній сфері є МВФ.

Читати далі…

Економічний розвиток України – фундамент підвищення стандартів та ціннісних орієнтирів суспільства

Сьогодні в умовах економічної кризи, коли стан фінансової та соціальної безпеки населення погіршується, особливо гостро постає проблема забезпечення належного рівня життя громадян. Політика національної безпеки повинна подолати диспропорції у соціальній та економічних сферах: створити умови для зростання народжуваності, скорочення смертності, обмеження переїзду громадян за кордон і повернення трудових мігрантів; знизити рівень соціального та майнового розшарування населення, здійснити пенсійну реформу, наблизити системи соціальних гарантій до принципів і норм країн ЄС та підвищити їхню ефективність для вразливих категорій населення. Одним із чинників національної безпеки є економіка держави.

Читати далі…

Translate