Геоекономіка

Чи реальне моделювання структурних змін?

Метою структурної перебудови економічної політики мав би стати розвиток цієї сфери через ефективніше використання земельних, трудових, інтелектуальних та фінансових ресурсів. Та чи реально це в нинішніх політичних умовах? Структурна реформа навряд чи стане успішною без відповідних макроекономічних заходів, але й Продовжити Читання…

Читати далі…

Безумовний базовий дохід – утопія чи панацея?

Безумовний базовий дохід (ББД) – концепція, заснована на аргументах соціальної справедливості, індивідуальної свободи і прав людини. Згідно із нею, кожному громадянину регулярно має виплачуватись певна сума грошей, не залежно від наявності доходів з інших джерел. На думку прихильників ідеї, ББД зробить людей вільнішими і дозволить повніше реалізувати творчий потенціал.

Читати далі…

Пільги як ерозія системи публічного управління

Складна й розгалужена система пільг та компенсацій для окремих категорій громадян, що утворилася за радянських часів, нині потребує реформування через відсутність адресності надання допомоги та належного контролю за виплатами.

Читати далі…

Поведінкова економіка: від гоніння до Нобелівської премії

Поведінкова (біхевіористська) економіка – це теорія, що вивчає вплив соціальних, когнітивних і емоційних чинників на ухвалення економічних рішень окремими особами і установами та наслідки їхнього впливу на ринкові змінні (ціни, прибуток, розміщення ресурсів). Дисципліна сформувалась у 70-х роках ХХ століття поєднанням економічних і психологічних досліджень.

Читати далі…

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ І КРИЗ

Сучасні фінансові ринки втрачають характер “суми” національних економік, й натомість стають цілісною глобальною системою і знаходять нову, відповідну її суті та динаміці власну структуру. Це ставить перед українською інтелектуальною думкою нові геофінансові запитання. Як зберегти свою конкурентоспроможність в епоху фінансової глобалізації? Як здійснити прорив у процесі розподілу світового доходу коштом розвитку фінансових ринків? Як забезпечити геофінансовий статус для національної валюти і ресурсів?

Читати далі…

Перспективи залучення інвестицій з країн Близького Сходу в економіку України

Поняття “міжнародні інвестиції” є майже сакральним для нинішньої української економіки, що переживає нелегкі часи. Адже за останні роки в Україні значно скоротився експорт та знизилась валютна виручка. Європейський ринок вже не в змозі боротися з наслідками загального падіння. Проте на фоні негативних факторів є і позитивні явища. Саме зараз для України відкривається унікальна можливість співпраці з арабськими країнами.

Читати далі…

Дещо з порад щодо приватизації

Застосування конкретних моделей приватизації чи реприватизації має визначатися індивідуально для кожного об’єкта (або групи однорідних об’єктів), з врахуванням очікуваних вигод та ризиків.
Перспективним напрямком також є проведення “точкової” приватизації через первинне публічне розміщення акцій на організованому ринку, зокрема і на провідних фондових майданчиках України та світу, а також шляхом прямого продажу фізичним особам.

Читати далі…

ДО НАРІЖНОГО КАМЕНЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Досягнення раціонального співвідношення централізації та децентралізації, як переосмислення та зміна ролі, відповідальності і повноважень різних рівнів управління, – один із методів покращення ефективності функціонування держави.

Читати далі…

ЧИ ПОТРІБНІ РЕФОРМАМ КОРЕКЦІЇ?

Зазвичай децентралізація системи державного управління в Україні розуміється як передача повноважень від “центру” на “місця”. Насправді ж це делегування не завжди підкріплене фінансовими можливостями і належними механізмами реалізації накопичених коштів.

Читати далі…

Геофінансові виміри і стрес-тестування банківської системи в Україні: реалії та перспективи

Європейська інтеграція України залишається першочерговим завдання Уряду України вже понад 20 років. Підписана Україною та країнами ЄС «Угода про Асоціацію між Україною, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами» сформувала низку першочергових завдань для Уряду України, а також органів державного Продовжити Читання…

Читати далі…

Translate