Геоекономіка

Державно-управлінський контекст реформ

Прем’єр-міністр України В. Гройсман готовий до подальшої реалізації заявлених реформ, що забезпечать економічне зростання: пенсійну і земельну реформи, публічну приватизацію, а також реформи освіти і медицини, які по суті є умовою Міжнародного Валютного Фонду в обмін на фінансову допомогу.
«П’ять ключових реформ, і зміни будуть відчутні. І я готовий за успіх цих реформ нести всю політичну відповідальність, але я вірю в успіх реформ», – сказав В.Гройсман 14 квітня 2017 року у Верховній Раді України.
Це не перші, і не останні із заяв, які робилися у стінах українського парламенту.

Читати далі…

Корупція як системна проблема

Корупція – одна з найактуальніших суспільних проблем, розв’язання якої для всіх без винятку країн є важливою, а для багатьох держав, надзвичайно важливою справою. Це повною мірою стосується й України, для якої корупція стала чинником, що реально загрожує національній безпеці і конституційному ладу. Корупція негативно впливає на різні сфери суспільного життя: економіку, політику, управління, соціальну і правову сфери, громадську свідомість, міжнародні відносини. Вона є однією з основних перешкод побудови демократичної, соціальної, правової держави, утвердження і реалізації принципу верховенства права. Корумповані відносини витісняють правові, етичні відносини між людьми, із аномалії поступово перетворюються на норму поведінки.

Читати далі…

Бідність – перманентна потреба влади?

Тенденція до постійного економічного зростання в Україні, коли його темпи вражаюче випереджають всіх і все, змушують по-новому подивитися на проблеми соціального забезпечення та бідності. Складається враження, що економічне зростання відбувається за рахунок збільшення бідності українців. Соціальна політика, образно висловлюючись, нагадує тромб у системі державного управління і вона фактично звелася до перемінної підтримки купівельної спроможності грошових доходів різних категорій населення. Все інше потребує пояснень та корекції.

Читати далі…

Четверта промислова революція: людство на порозі змін

З-поміж низки різноманітних і цікавих завдань, що поставлені перед сучасним суспільством, найбільш важливим і вражаючим є усвідомлення і формування нової технологічної революції, яка передбачає як мінімум перетворення людства. Ми стоїмо біля витоків революції, яка фундаментально змінить наше життя, нашу працю і наше спілкування. За масштабом, обсягом та складністю це явище, яке я вважаю четвертою промисловою революцією, не має аналогів у всьому попередньому досвіді людства.

Читати далі…

Формування нової ідеології державного управління України

Очевидно, що особливістю кризового характеру розвитку українського суспільства в сьогоднішніх умовах є відсутність належних державних органів або ж відповідно підготовлених кадрів, здатних по-новому організувати роботу й змусити належним чином функціонувати державний механізм, включаючи й економічний. Що ж стосується економічних причин Продовжити Читання…

Читати далі…

Translate