Глобалізація

  • Геостратегічні проблеми нерозвинутих країн.
  • Чи правий Самуель Гантінгтон про “Зіткнення цивілізацій”.
  • Сучасні тенденції розвитку спільнот.
  • Чи глобалізація ослаблює держави?
  • Глобалізація – невідворотній процес?

Україна VS “русский мир” I. “Боротьба культур” у глобалізованих умовах

Все, що пов’язано з  російськомовною культурою в Україні, знищує українців Постійне змагання за додатковий життєвий простір і доступ до природних ресурсів триває з незапам’ятних часів. Ще до нашої ери існували…

Глобалізація: здобутки чи втрати?

Постійне навертання до трафаретів: «в умовах глобалізації…», «глобалізаційні процеси…», «глобалізм…» змусив мене звернутися до різностороннього роз’яснення суті  цього поняття і, власне, його впливу на формування ментальності і суспільної (громадської) поведінки.…

Народ без нації або “Тромби” в системі державного управління України

За своєю суттю будь-яка цінність є річчю умовною і відносною, а не чимось самодостатнім. Її створює суб’єктивне ставлення індивідів до предметів, явищ або властивостей, що вибудовує у свідомості людей ієрархію…

Глобалізація і державний націоналізм

Актуальні проблеми світового розвитку це – завжди проблеми розвитку окремих чи групи націй, від вирішення яких (проблем) суттєво залежать перспективи розвитку всіх інших націй і народностей. Характерною ознакою таких проблем…

Ефективність державного управління

На жаль, Українське суспільство не знає чітко зафіксованої місії Української держави, а відтак спотворений термін «національна економіка», на яку ми всі маємо працювати і за яку маємо боротися, певною мірою…

Варіації на одну тему

Одним із ймовірним варіантів падіння Росії може бути занепад західних європейських економік, які здебільшого замикаються на російські енергоносії. Рухнуть ціни на нафту та газ – рухне і сама Росія. А…

Початок кінця

Як і кожне глобальне утворення, тим паче таке утворення, як Росія, що побудована і розбудовувалася за рахунок територіального насильницького примноження, рано чи пізно змінюється. Попереднім історичним прикладом можуть служити Римська…

Проблемна ерефія

Революційні події в Україні, які напряму пов’язані з подальшими тектонічними змінами у світі, і зокрема,  в Європі, стали «наріжним каменем», перевіркою на «вошивість»  багатьох державних і громадських діячів, «демократів» і…

Державна політика як іноземна…

«Реформізм у критичний момент неспроможний вирішити жодної життєво важливої проблеми». Джавахарлал Неру Якщо перенести ці пророчі слова на перманентні критичні моменти в українському державореформуванні, то стає очевидним і непривабливим становище…

Інтеграція українця в Україну

Прислів’я, яким часто послуговуються вже й українці, звучить приблизно так: “З-поміж двох лих треба вибирати менше з них”. То ж чи варто вибирати лихо, навіть якщо воно й менше!? Переконаний,…

З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ