Історія та сучасність

Дистрикт Україна: рейхскомісар Еріх Кох та ОУН

На суді розповів про симпатію до Радянського союзу, а також про свої дії, спрямовані на недопущення створення незалежної України. У 1959 р. був засуджений до страти, однак вирок не виконувався нібито через слабке здоров’я.

Читати далі…

Степан Бандера – Адольф Гітлер: хто, кому, чого і скільки?

Отже, керівництво Третього Рейху розглядало можливість створення незалежної Української держави, однак тільки з територій, відвойованих у СРСР. Про включення до цього евентуально можливого державного утворення окупованої Східної Галичини не йшлося, адже її долю було вже вирішено: Дистрикт Галичина у складі Генеральної губернії.

Читати далі…

ОУН – УГКЦ: “за” чи “проти”?

“Поблажливість”московських нелюдів тривала недовго. Уже 22 грудня нарком НКВС УРСР Іван Сєров наказує: “Негайно …виявити та швидко ліквідувати церковників, сектантів та католиків, які організують вогнища контрреволюційної діяльності” та здійснити інші заходи репресивного, терористичного характеру. Шептицький не може знайти виходу зі становища, у якому опинилися його вірні, його народ.

Читати далі…

Бандерівці і гітлерівці напередодні війни

Отже, офіційна позиція бандерівського угруповання, яку 26 червня 1941 р. надіслали німецькій владі, означала не створення Української Самостійної Соборної Держави, а передачу Східної Галичини, Закарпаття та Буковини Великогерманському Райху.

Читати далі…

За що ОУН винесла Бандері смертний вирок?

7 квітня в листі до Бандери Мельник пише: “Ви… припустилися вчинків, спрямованих на виразну шкоду Організації Українських Націоналістів і тому я, як Голова Проводу Українських Націоналістів і керівник Українського Націоналістичного Руху, ставлю вас перед Головним Революційним Трибуналом Організації Українських Націоналістів. Голова Головного Революційного Трибуналу повідомить вас про місце і час сесії Трибуналу”. За рішенням Трибуналу Бандера та Стецько отримують смертний вирок.

Читати далі…

Державницькі проекти Степана Бандери та його «фан-клубу»

Оцінюючи ті документи, треба взяти до уваги наступне.  По-перше, оригінал першого документа відсутній, публікація здійснена за неатрибутованою машинописною копією. По-друге, в назві цієї збірки документів йдеться про СБ бандерівської течії, а в самому документі – про ОУН у цілому. І це принципова проблема.

Читати далі…

Українська Самостійна Соборна Держава: марення та реалії

Отже, де тут державницький проект? Хто, коли й де його розробляв? Хто, коли і як мав імплементуватися за умов війни радянських та німецьких союзників? Як “доводився”до крайових екзекутів? Де, коли і як довго вони існували? У відповідь – могильна тиша або відверта брехня…

Читати далі…

Яку державу хотіла будувати ОУН?

Є лише два варіанти вирішення будь-яких проблем: пристосуватися до реалій, намагаючись трансформувати їх у “потрібному” напрямі еволюційними, ненасильницькими, правовими способами, або спробувати “зламати” їх, вдаючись, зокрема, до терористичних методів.

Читати далі…

Перша світова війна та її вплив на європейські державні фінанси

Перша світова війна спричинила у Європі величезні фінансові збитки та водночас прискорила перебудову буржуазних країн у напрямку становлення “капіталізму з людським обличчям”(соціального капіталізму), остаточно зруйнувала упередження про обов’язкове “золоте підґрунтя” успішного функціонування фінансового господарства й валютної стійкості. Золото відтоді перестало бути домінантою у економіці. Війна дорогою ціною прискорила еволюцію світового фінансового ринку, підштовхнувши Європу і Америку до вдосконалення своїх економічних систем. Результати цих перетворень сьогодні втілені у моделях ведення державних і банківських фінансів США, Канади, Великої Британії, Франції, Німеччини та інших країн.

Читати далі…

Європейський націоналізм і його українська мутація

В 1929 р. колишній фенріх (типу підофіцер) Австро-Угорської армії, потім полковник армії Української Держави (Гетьманату П. Скоропадського) 38-річний Євген Коновалець ініціює створення Організації Українських Націоналістів. Програмова мета – створення незалежної, соборної держави на всіх українських етнографічних землях.

Читати далі…

Translate