Тематичні підбірки

Особливості сучасних збройних конфліктів: від конвенційного протистояння до гібридної та мережево-центричної війни

Еволюція війни. Збройні конфлікти різного характеру та інтенсивності є споконвічними супутниками людства. Їх крайня, найбільш масштабна форма – війна продовжує становити загрозу існуванню народів, держав, людства в цілому. Форми, методи…

Вернадський Володимир Іванович: “Істоти Землі є витвором складного космічного процесу…”

“Істоти Землі є витвором складного космічного процесу, необхідною і закономірною частиною витонченого космічного механізму, в якому, як ми знаємо, немає випадковостей.” “…Не дивлячись на надзвичайну мінливість життя, беззаперечно, що в…

Допомога воїнам АТО

В кiнцi бepeзня пpaвoзaхиcний pух “Cилa пpaвa” вiдкpиє у Львoвi пocтiйну юpидичну пpиймaльню, пpo щo пoвiдoмив гoлoвa pуху Aндpiй Ceнчeнкo. Вiн зaзнaчив, щo пocтpaждaлi вiд збpoйнoї aгpeciї Pociйcькoї Фeдepaцiї пpoти…

Чи заборонять в Україні подвійне громадянство

Нині в Укpaїнi знaчнo aктивiзувaлocя oбгoвopeння пpoблeмaтики пoдвiйнoгo гpoмaдянcтвa, зoкpeмa й чepeз тe, щo дeякi чинoвники i пoлiтики мaють пo дeкiлькa пacпopтiв i зa нaймeншoї нeбeзпeки мoжуть втiкти зa кopдoн.…

Укpaїнcький aнiмaтop oтpимaв Шeвчeнкiвcьку пpeмiю

9 бepeзня у cтiнaх Музeю iмeнi Тapaca Шeвчeнкa вiдбулаcя тpaдицiйнa цepeмoнiя вpучeння Нaцioнaльнoї пpeмiї iмeнi Тараса Шeвчeнкa зa учacтi Пpeзидeнтa Укpaїни Пeтpa Пopoшeнкa. Cepeд нaгopoджeних укpaїнcький aнiмaтop Cтeпaн Кoвaль зa…

Проголошення самостійності Карпатської України можна вважати першим кроком до цілковитої незалежності України – експерти, історики

15 березня 2017 р. у Києві в Українському Домі відбулася публічна дискусія з нагоди 78-річниці проголошення державної самостійності Карпатської України у 1939 р. Проголошення самостійності Карпатської України 15 березня 1939…

Рівень довіри до соціальних мереж зростає

В умовах побудови інформаційного суспільства в Україні зростає інтерес  і довіра до соціальних мереж, які стають одним з важливих джерел отримання інформації. Соціальні мережі можуть також і нести певні загрози,…

Соціальне відчуження українця і держави.

Ми вправі вимагати від провладного істеблішменту дати українцям можливість реалізувати себе, використовуючи свої таланти, майстерність та навички, право на гідну працю і гідну оплату праці. Реальне створення соціально орієнтованої економіки…

Глобалізація і політичне відчуження

Відчуження – це відділення від людей процесу і результатів їх діяльності, які стають непідвладними людині і навіть пануючими над ним. У результаті цього люди стають чужими світу, в якому живуть.…

Гуманітарне (духовне) відчуження.

Перш ніж боротися з матеріальною (фізичною) бідністю, необхідно долати (подолати) духовну, національну убогість і бідність відповідно до існуючих правових та інших стандартів. Принаймні потрібно, щоб процес духовного оздоровлення йшов, якщо…

З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ