МВФ завершує місію в Україні

МВФ завершує місію в Україні

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), під керівництвом Рона ван Родена, перебувала у Києві протягом 12-26 вересня, щоб провести обговорення щодо консультацій статті IV 2019 року з Україною. Місія також ініціювала обговорення нової програми, яку можуть підтримати за допомогою Програми розширеного фінансування МВФ (EFF). На завершення візиту пан ван Роден зробив таку заяву:

«Місія обговорила перспективи та виклики для української економіки в контексті консультацій за статтею IV 2019 року. Після глибокої економічної кризи 2014–15 років українська влада відновила макроекономічну стабільність і відновилося зростання. Економіка зростає темпами 2,5–3,5%. Обґрунтована фіскальна та грошово-кредитна політика та гнучкість обмінного курсу призвели до різкого зменшення зовнішніх та внутрішніх дисбалансів України. За останні два роки загальний дефіцит бюджету був обмежений до трохи більше ніж 2 відсотків ВВП і, як очікується, залишиться на цьому ж рівні цього року. Квазіфіскальний дефіцит енергетичного сектору усунуто – головне досягнення. Крім того, дефіцит поточного рахунку впав до 3–3½ відсотка ВВП, а резерви відновились до понад 20 млрд. дол. Рішучі зусилля з реструктуризації банківської системи були вирішальними для економічної стабілізації та відновлення зростання.

«Однак, зростання є занадто низьким, щоб помітно скоротити розрив у доходах із сусідами України. ВВП на душу населення (у перерахунку на ПКС (прим. –паритет купівельної спроможності)) в Україні все ще дуже низький – лише 20 відсотків від середнього рівня в ЄС, що є другим найнижчим рівнем усіх країн Центральної та Східної Європи. Зростання стримується слабким бізнес-середовищем – з недоліками в законодавчій базі, всебічною корупцією та великою частиною економіки, де домінують неефективні державні підприємства чи олігархи, які стримують конкуренцію та інвестиції. Регіональне порівняння показує, що найбільш суттєві відмінності у прогресі реформ між Україною та її сусідами полягають у якості законодавчої інституційної бази. Хоча було досягнуто прогресу у створенні нових інституцій для боротьби з корупцією, відчутних результатів ще немає. Через слабке ділове середовище інвестиції та, зокрема, прямі іноземні інвестиції, в Україні значно нижчі, ніж в інших країнах регіону. Цей брак інвестицій обмежує зростання продуктивності праці (продуктивність праці становить менше 10 відсотків середньої продуктивності в країнах ЄС), створення робочих місць у приватному секторі та покращення рівня життя, незважаючи на добре кваліфіковану робочу силу в Україні. Як результат, багато працівників шукають можливості працевлаштування за кордоном».

«Для того, щоб доходи в Україні досягли рівнів сусідніх країн, необхідно досягти більш високого, стійкого та всеосяжного зростання. Це дуже залежатиме від впровадження амбітних реформ для підтримки переходу України до повноцінної ринкової економіки. Це непросте завдання і це було викликом у минулому, коли політика сримування і стимулюванні призвела до неодноразових великих дисбалансів та економічних криз.

«Економічна політика повинна зосереджуватись на підтримці макроекономічної стабільності, створюючи при цьому умови для швидшого зростання. Макроекономічна стабільність є необхідним умовою для швидшого зростання. Для цього потрібно проводити виправдану фіскальну політику, щоб  забезпечити прийнятність рівня заборгованості, одночасно підвищуючи ефективність витрат та результати, включаючи охорону здоров’я та освіту, та підтримуючи малозахищені сім’ї за допомогою цілеспрямованої мережі соціального захисту. Це також означає ведення обережної грошово-кредитної політики, спрямованої на подальше зниження інфляції та формування резервів у рамках гнучкого режиму обмінного курсу. І, нарешті, важливо зберегти фінансову стабільність, одночасно зміцнюючи фінансове посередництво та мінімізуючи витрати для платників податків від реорганізації банків. Забезпечення незалежності центрального банку є важливим для реалізації цієї політики грошово-кредитного та фінансового секторів.

«Підйом економіки до більш швидкого зростання також потребує прискорення структурних реформ. Сюди входить, перш за все, чітке встановлення верховенства права, в тому числі за допомогою судової реформи, і рішуче подолання корупції. Не менш важливими є посилення конкуренції та відкриття ринків, особливо в енергетичному та сільськогосподарському секторах, та зменшення ролі держави та олігархів в економіці. Зростання заробітної плати повинно відповідати покращенню продуктивності праці, щоб забезпечити конкурентоспроможність. Завдяки стійкому впровадженню реформ Україна може тісніше інтегруватися з європейською економікою та її мережами  поставок, скориставшись більшою перевагою також Глибокої та всеосяжної угоди про вільну торгівлю з ЄС.

«Після цьогорічних виборів влада тепер має можливість просунути необхідні реформи. Вони поставили перед собою амбітне завдання перетворити економіку та досягти сильнішого зростання, щоб покращити рівень життя всіх українців, забезпечивши при цьому макроекономічну стабільність, і вони вже забезпечили прийняття різних законів, що стосуються реформ. Влада попросила про нову програму, що підтримується МВФ, щоб допомогти їм досягти цих цілей, надаючи опору для їх економічної політики та допомагаючи покривати потреби у фінансуванні у найближчі роки. Місія розпочала обговорення нового трирічного договору, який може бути підтриманий в рамках Програми МВФ з  розширеного фінансування. Протягом останніх двох тижнів місія проводила продуктивне обговорення політики нової програми, особливо фіскальної та грошово-кредитної політики, а також ключових заходів реформи. Вона також наголосила на важливості незалежності центрального банку та забезпечення фінансової стабільності, а також необхідності докладати всіх зусиль для мінімізації фіскальних витрат від реолрганізації банків. Обговорення нової програми відбуватиметься у найближчі тижні ».

Джерело


З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ