“Національна ідея” – ключі до розуміння

“Національна ідея” – ключі до розуміння
В умовах сучасних глобалізаційних викликів та за посилення напружених настроїв на міжнародній арені, зумовлених використанням силових методів вирішення конфліктних ситуацій, й особливо в умовах збройної агресії Російської Федерації, зростає потреба у консолідації української нації та посиленні загальнонаціональної ідентичності. Адже саме вони є запорукою і гарантією стабільності та безпеки держави. В основі загальнонаціональної ідентичності повинна постати національна ідея, навколо якої і відбуватиметься консолідація українського народу.

Визначаючи суть національної ідеї слід виділити декілька підходів до її розуміння. Прибічники першого переконані, що її неможливо осягнути раціонально і осмислити за допомогою науково-теоретичних понять. Вони вважають національну ідею скоріше трансцендентною категорією, що позначає прагнення українців до самовираження та наявності власної держави.

Прихильники іншого підходу ототожнюють її з національним ідеалом, ідеологією чи доктриною. У їхньому розумінні, це духовна концепція національної свідомості, розуміння народом сенсу свого існування, себто концентрований вираз стратегічної мети, національних інтересів та почуттів. Так Мирослав Попович описує національну ідею як суспільний проект загальнонаціонального масштабу, складовою якого є об’єктивне уявлення про становище нації, її цінності, проблеми та цілі.

Дослідниця Ірина Кресіна розглядає національну ідею як концентрований вираз національно-патріотичного чинника. З цього погляду національна ідея є соціально-політичним, морально-етичним і психологічним феноменом народного буття, менталітетом, що згуртовує народ в єдине ціле. На думку Олександра Майбороди, вона має являти собою тріаду з національного історичного “міфу” (не плутати з історичними вигадками та фальсифікаціями), уявлень про національні інтереси та з національного ідеалу.

“Для українців національним ідеалом мусить стати самостійна незалежна Україна”.
Іван Франко

Слід згадати і слова відомих українців щодо розуміння сутності нації та національної ідеї. Михайло Грушевський писав: “Наш край великий і багатий, один з найкращих у світі, створений для розвитку великої економічно сильної держави. Український народ повний великої життєвої сили, енергії, здібний, витривалий, високо здатний до організації, до громадської солідарності”. В’ячеслав Липинський вважав, що “нація – це реалізація хотіння до буття нацією”. Іван Франко стверджував: “Для українців національним ідеалом мусить стати самостійна незалежна Україна”.

Національна ідея може бути сформована і реалізована україноцентричною політичною елітою, до якої повинні ввійти не стільки політики, які досить часто турбуються лише про власні інтереси, скільки державники, які в першу чергу думають про благо держави та українського народу. Це можуть бути також інтелектуали, науковці, діячі культури, моральні авторитети суспільства.

Україноцентрична політична еліта всі свої зусилля спрямовуватиме на реалізацію геополітичного, аграрного, культурного, інтелектуального, кадрового потенціалу України. Слід нагадати, що за радянських часів наша економіка була другою за величиною в СССР. Україна має значний аграрний потенціал, тільки площа чорноземів – 27,8 млн га. За прогнозами експертів, українська земля здатна нагодувати до 300 млн осіб. Тож за правильного підходу до 2050 року Україна може стати найбільшим виробником продуктів харчування у світі.

Є у нас і значний освітньо-науковий потенціал, зокрема за показником охоплення вищою освітою Україна займає 8 місце у світі (803 ВНЗ). Серед всесвітньо відомих українських вчених: Микола Пирогов, Михайло Грушевський, Володимир Вернадський, Ілля Мечніков, Сергій Корольов, Ігор Сікорський, Олександр Шагрей (Юрій Кондратюк), Семен Кузнець (Саймон Сміт) та чимало інших. Вражає і значний культурний потенціал України – 150 тисяч культурних пам’яток, 590 музеїв та 12 млн експонатів. Найвідоміші українські музеї – Києво-Печерська Лавра, Софія Київська, Кам’яна Могила.

Українська національна ідея –  це не абстракція, її функція зміцнити націю і покращити життя. Носіями української національної ідеї можуть бути люди з різними поглядами, різних національностей, різної партійної приналежності, різних релігійних вподобань і таке інше. Але головним об’єднуючим чинником є їхня любов до України і готовність докласти максимум зусиль для її матеріального і духовного процвітання.

На нашу думку, українська національна ідея – це єдність, консолідація нашого народу, побудова могутньої держави України, яка буде суб’єктом, а не об’єктом геополітики. Це формування власної політичної нації, посилення загальноукраїнської ідентичності. Усе це стане можливим за повного переформатування сучасної політичної еліти, зміни виборчого законодавства, що приведе до влади справді патріотичних, національно свідомих, відповідальних, високопрофесійних, моральних політичних діячів, котрі зможуть успішно завершити реформування і вивести Україну на нові висоти.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.


З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ