Ноосфера: перехід у еволюційно новий вимір

Ноосфера: перехід у еволюційно новий вимір
Ноосфера – це гармонійний синтез біологічного і соціального етапів розвитку високоорганізованої матерії. Тобто науково-технічна матеріалізація утопічних мрій про рай, Біловоддя, Шамбалу, комунізм та інші соціуми справедливого щастя, що постійно супроводжували людство упродовж всієї історії.

Уся наша діяльність повинна бути інтегрованою у природничо-наукову картину світу (ПНКС), лише так ми можемо досягти успіху і зробити гідний внесок в розвиток цивілізації. ПНКС має охоплювати всі аспекти життя людини, починаючи від біологічного народження і до появи, еволюційного розвитку та майбутнього Всесвіту. Відсутність на сьогодні повноцінної ПНКС призводить до “всеїдного плюралізму” в моралі та науці, що породжує дезінтеграцію суспільства, призводить до низької ефективності праці і, як наслідок, до “озлоблення людини на увесь світ”.

Останнім часом спостерігається масове роз’єднання і “осиротіння” людини невблаганною бездушною цивілізацією. Сучасна людина як ніколи гостро потребує батьківської поради і допомоги. Тож це одне з найважливіших соціальних завдань, яке прагне вирішити проект Інформоград.

У ПНКС, яку розробляє проект, фундаментально опрацьовані питання еволюції матерії, що дає змогу говорити про спрямованість і механізми еволюційних процесів. Серед завдань щодо подальшого розвитку ПНКС розглядаються прогнозування параметрів і характеристики Ноосфери і Надрозуму (наступних еволюційних етапів), а також шляхи позитивного подолання очікуваного Фазового переходу.

Нині щільність подій зростає завдяки прискоренню темпу еволюції високоорганізованих форм руху матерії (біологічної, соціальної, науково-технічного прогресу). При цьому технічна цивілізація повторює етапи біологічної еволюції. Як колись одноклітинні організми сформували багатоклітинні, істотно підвищивши еволюційний потенціал новоутворення, за цими ж законами індивід прагне бути в соціумі, породжуючи таким чином справжній соціальний організм. Одночасно, центральна нервова система цього організму (мозок) і управління державою функціонально зливаються. Відбувається глобальний біо- соціо- техно- інтеграційний процес.

Ми розглядаємо Ноосферу як соціально-технічний організм, що постійно конструюється, одухотворений еволюційний потенціал техносфери, що невпинно перебуває у розвитку. Необхідні умови для існування ноосфери – це повна інформаційна прозорість всіх її процесів. Достатні умови – абсолютна взаємопідтримка і взаємодопомога усіх елементів ноосфери, в межах завдання експоненціального приросту її еволюційного потенціалу.

Характеристики та властивості ноосфери визначаються нинішнім рівнем розвитку інформаційних технологій, для яких характерні масштабне і багатопланове оцифровування інформації, віртуалізація, зростання потужності обчислювальної техніки за обсягами пам’яті і швидкодії тощо. Тобто підготовані величезні інформаційні масиви та розроблена задовільна електронна елементна база і апаратура.

Лінії зв’язку та Інтернет – це “нервові шляхи” майбутньої ноосфери. “Мозок” – інтелектуальне робоче місце дослідника (ІРМД), один з перших продуктів на шляху до практичного впровадження глобальної інформаційно-керованої системи. “Органи чуттів” – багатопланові високочутливі сенсори, а “руки” – керовані верстати і тривимірні принтери для створення нановиробів. Технічно і концептуально уже все готове до появи соціального організму ноосфери.

Найціннішим продуктом еволюції Всесвіту є розум. Його необхідно оберігати від руйнівного зростання ентропії і всіляко сприяти процесам, що підвищують ефективність породженого ним знання. Зрозумівши що таке “мислення”, “свідомість”, “суб’єкт” тощо, можна побудувати повну інформаційну модель біологічної людини та помістити її в нейросемантичні структури (НСС), де вона зможе не лише розвиватися, а й згодом повернутися вже перевтіленою в наш світ. Така можливість інформаційного збереження індивідуума усуває сьогоднішню біологічну несправедливість стосовно “людини розумної”. У ноосфері еволюційні процеси переходять у підпорядкування розуму, що стає визначальним у виборі форми свого існування: біологічної, ІРМД або іншої. Але не залежно від обраної форми розум залишатиметься найвищою цінністю Всесвіту.

Розвиток ноосферної цивілізації відкриває можливість переходу суб’єкта в еволюційно новий вимір – “незлитості і неподільності особистості і соціуму”. Так кожній людині стає доступним еволюційний потенціал всієї ноосфери, водночас вона залишається повноправним суб’єктом. Метою існування постає усвідомлене творіння Добра, що значно збільшує загальний еволюційний потенціал.

Відзначимо основні характеристики ноосфери:

  • повна узгодженість всіх соціально-виробничих компонентів;
  • мінімальний інформаційний шум;
  • інноваційна потужність уже на початковому етапі (Інформоград) перевершує сумарну інноваційну потужність всіх сучасних інформаційних економік;
  • необмежена масштабованість;
  • повна інформаційна забезпеченість кожного суб’єкта, структурний обмін інформацією (знаннями) і збільшення його інформаційної (“психологічної”) продуктивності у понад тисячу разів;
  • особистісне безсмертя;
  • свобода суб’єкта у виборі своєї фізичної форми життєдіяльності, єдиносімейна форма відносин між усіма соціально рівними суб’єктами і “батьківська” турбота про кожного суб’єкта.

Бодякін В. І.
Витримки з доповіді Мега-проект НООСФЕРА
(Об’єктивні закони еволюції і доля людства)

Пов'язані статті

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.


З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ