Просвітницька робота в територіальних громадах

Просвітницька робота в територіальних громадах
Обравши шлях євроінтеграції, Україна продовжує здійснювати демократичні зміни, де просвітницька робота є ціннісним механізмом управлінської культури. Особливо важливою вона є на сучасному етапі децентралізації та формування територіальних громад, утвердження людиноцентризму та збереження екології для майбутніх поколінь.

Поняття “просвітництво” використовували мислителі Вольтер та Йоган-Готфрід Гердер, остаточно воно утвердилось завдяки Іммануїлу Канту. У добу просвітництва, на тлі переходу від феодального до індустріального ладу, у людей виникло прагнення перебудувати суспільні відносини на основі розуму, справедливості та рівності.

Під час переходу до інформаційної епохи розширилися напрямки наукових досягнень та можливостей щодо управлінської культури. Однак сьогодні необхідно виваженіше використовувати досягнення науково-технічного прогресу в просвітницькій роботі, щоб не зашкодити людству.

Сучасна науково продумана просвітницька робота в територіальній громаді – це система професійно-культурних організаційних заходів, що допомагають жителями громад усвідомити суть та роль територіальних утворень, зрозуміти, що політика децентралізації спрямована на формування у них свідомості державного народу, високих моральних і духовних якостей, почуття власної участі у процесі професійних і суспільно-політичних змін.

Просвітницька робота у територіальних громадах націлена на викорінення стереотипів “прорадянщини” та “політикантства”, наповнених протистоянням та управлінським невіглаством політико-владної еліти. Керувати державою сьогодні мають професійно грамотні, компетентні люди з певним рівнем практики фахово-управлінського характеру. Обирати їх потрібно не за партійною квотою чи сприянням когось, а за дієвістю й ефективністю.

Просвітницька робота у територіальних громадах надає особі інформацію, провідні ідеї, які б допомогли їй особисто зростати, стати учасником змін, критично мислити. Також просвітницька робота прагне навчити українців вирішувати проблеми, пов’язані з територіальними громадами чи управлінською культурою, мотивувати громадян до поліпшення умов життя та подолання корупції й бюрократії.

До того ж просвітницька робота зможе формувати прогресивну мотивацію до управління й відповідального саморегулювання, а також інтерес фахівців, особливо молоді, до нових принципів управлінської культури.

Під час формування територіальних громад варто звернути увагу на здатність менеджерів і керівників утверджувати сучасну фахову методологію управління. Також варто впровадити в управлінську культуру інформаційно-аналітичні, комп’ютерні системи, перетворити державне управління та місцеве самоврядування на систему надання жителям територіальних громад ефективних соціальних послуг.

У територіальних громадах необхідно звертати увагу на підготовку та прийняття рішень, організаційну культуру, лідерство, мотивацію, попередження конфліктів, ділову етику, соціальну відповідальність тощо.

Джерело: publichealthnotes

Особливої уваги потребує й ідея “самоменеджменту”, яка допоможе правильно та раціонально його розподіляти та визначати пріоритети, щоб реалізувати їх відповідно до відведеного часу.

Основні завдання просвітницької роботи спрямовані на ознайомлення зі станом управлінської культури в територіальних громадах та новими підходами, що відповідають проблемам становлення формувань і специфіці їхнього управління. Сюди входить також творчо-інноваційна робота з проектами, механізми їхнього утвердження та результати.

До управлінської культури необхідно залучати громадян, які проявляють інтерес і надають пропозиції. Та щоб сформувати у них цю зацікавленість, можна використати методи спільної діяльності та творчості, колективного виховання (переконання, приклад, змагання, навіювання, спонукання, мотивування), інформування та популяризації інтересу до самодіяльної творчості, активізації творчих сил – моделювання нестандартних ситуацій, організація співдружностей, змагань тощо. Також для збільшення інтересу до управління в територіальній громаді можна проводити лекції, бесіди, круглі столи, дискусії, зустрічі з керівниками тощо.

Отже, система утвердження управлінської культури в сучасному українському суспільстві на рівні територіальних громад буде ефективною та результативною тільки за наявності професійних, компетентних і свідомих керівників і громадян. А це можливо лише при серйозній фаховій підготовці та просвітницькій роботі серед населення, яка б подолала прорадянські стереотипи, корупцію, бюрократію та утвердила в Україні європейські стандарти.

Список використаних джерел:

  • Безпалько О.В. Соціальна робота в громаді: Навчальний посібник. – К.: 2005. – 176 с.
  • Куйбіда В.С. Формування дієздатних територіальних громад / В.С.Куйбіда. – К.: ІЦК Легальний статус, 2010. – 138 с.
  • Пірен М.І. Стратегія управлінської культури в соціальній роботі територіальних громад: навчальний посібник-практикум / М.І. Пірен. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2017. – 328с.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.


З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ