РОЗДУМИ ПРО СВІДОМІСТЬ

РОЗДУМИ ПРО СВІДОМІСТЬ
На Землі існує безліч живих істот, однак прийнято вважати, що свідомість притаманна тільки людині. Але порівнюючи дії деяких представників людства і гармонійне життя тварин, виникають сумніви, хто ж володіє більш розвиненою свідомістю?

Поняття “свідомість” визначається як здатність людини пізнавати оточуючий світ та саму себе за допомогою мислення та розуму. Але сприймати довколишнє людина починає тільки після народження. То чи не означає це, що люди приходять у світ з однаковою “нульовою” свідомістю?

Якби це справді було так, то, наприклад, при народженні в сім’ї двох хлопчиків, їхні свідомості не відрізнялися б кардинально, оскільки пізнання світу і виховання у них були б подібні. Але це не так. Існує безліч прикладів, де діти, виховані в одній родині, проявляли різну реакцію на схожі життєві ситуації. Найяскравіший з них навіть описано в Старому Завіті – історія братів Каїна і Авеля.

Отже, можна припустити, що вже при народженні кожна людина налаштована на свій базовий світоглядний алгоритм, який формує основу свідомості. Таке твердження можна пояснити тільки теорією реінкарнації – наші попередні життя закладають цей алгоритм.

Таким чином, поняття “свідомість” можна розширити і вважати нематеріальною сутністю людини, яка на основі закладеного в нас при народженні і пізнаваного нами в процесі життя формує нашу повсякденну поведінку.

Рушійною силою свідомості є мислення, у процесі якого розум аналізує отриману з навколишнього світу інформацію і спонукає нас до певних дій. Але чому ж вчинки людей в подібних життєвих ситуаціях так відрізняються? Можливо тому, що свідомість має певні рівні розвитку? Тобто ще при народженні в нас закладена відмінність на рівні світоглядного сприйняття і розумових здібностей. А далі, в процесі пізнання світу і виховання, формується індивідуальна свідомість, яка і спонукає кожного з нас на певну індивідуальну реакцію.

Якби людина жила максимально відокремлено наодинці чи в межах своєї сім’ї, то її буття залежало б виключно від її свідомості та членів її родини. Але ж ми живемо в суспільстві і наше життя апріорі залежить від вчинків оточення. Отже, кожен з нас прагне до того, щоб люди, які нас оточують, вчиняли тільки добре, що зробило б наше життя максимально комфортним як на матеріальному так і на психологічному рівні.

У який спосіб можливо покращити свідомість людей? На базову свідомість, з якою народжується людина, ми вплинути не можемо. Залишається тільки процес формування свідомості через виховання, розвиток розумових здібностей і потік інформації.

Якщо держава ставить собі за мету побудову гармонійного суспільства, то потрібно приділяти достатньо уваги й формуванню свідомості громадян. На жаль, в Україні, попри дієві освітні програми і методи, моральний рівень педагогів є не завжди достатнім. У недалекому політичному минулому деякі освітні заклади стали осередками агітації за кандидата в президенти, який мав декілька судимостей за насильницькі дії.

Раніше матеріальне забезпечення вчителів було мізерним, тому абітурієнти обирали не педагогіку, а інші спеціальності, які б давали більш гідний дохід. Натомість в країнах Європи і Північної Америки педагога справедливо вважають елітою суспільства, він забезпечений високою заробітною платою і має соціальні пільги. На щастя, сьогодні в Україні ситуація в освіті поступово покращується.

Суттєвим є також вплив на свідомість через розвиток розумових здібностей. Якщо в людини добре працює логічне мислення, то це дає змогу значно краще аналізувати отриману інформацію, і найголовніше – передбачати наслідки вчинків. Для розвитку логіки існує безліч методик, які необхідно вносити до освітніх програм ще з початкових класів, що дозволить дітям ефективніше засвоювати більш складний навчальний матеріал з математики та фізики.

Вплив інформації на нашу свідомість суттєво збільшився з розвитком засобів масової інформації. В першій половині ХХ століття за допомогою тільки газет і радіо вдалося вплинути на сотні мільйонів громадян Радянського Союзу і десятки мільйонів німців. Зміни в свідомості громадян цих країн були настільки негативні, що велика концентрація зла в Європі спричинила II Світову Війну, в якій загинули десятки мільйонів людей.

Якщо такий суттєвий вплив на свідомість можливий за допомогою тільки газет і радіо, то з появою телебачення ефективність контролю людей безмежно зросла. Прикладом цього є сучасна Росія, де значний відсоток населення підтримує злочинну і загарбницьку політику Кремля, нехтуючи тим, що більшість країн планети вважає дії Москви абсолютно неприпустимими.

Механізм негативного впливу інформації на свідомість є доволі складним. У його основі – спеціальні технології подачі неправдивої інформації, які призводять до того, що людина починає жити в штучному інформаційному світі. Однак, коли неправдива інформація перестане подаватись, закладена від народження світоглядна свідомість з часом може скорегувати ці відхилення. Якщо ж людина перебуває в такому викривленому світі досить довго, то це може схилити її до вчинків, які негативно вплинуть на її душу.

З іншого боку, коли нам навмисно подають правдиву, але негативну інформацію, це спонукає наш розум певний час концентруватися на ній, що може спричинити реалізацію негативних сценаріїв і в нашому житті.

Отож, якщо ми хочемо побудувати щасливе майбутнє для українців, то повинні відводити формувати гармонійну свідомість через виховання, розвиток мислення і заміну інформаційної політики більш позитивною, але неодмінно правдивою і об’єктивною.

Пов'язані статті

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.


З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ