Суспільний договір (проект)

Суспільний договір (проект)

Упродовж всієї новітньої історії української держави окремі політичні сили використовували проблему поділів (дійсних чи надуманих) у суспільстві для власних прагматичних цілей. Жертвою маніпуляцій стали питання мови, релігії, історичної та культурної традицій тощо. Результати такої безвідповідальної позиції набрали особливого драматизму в період Революції гідності та російсько-української гібридної війни.

Ще на початку цих подій представники різноманітних відповідальних середовищ почали пошук інструментів для подолання небезпечної для держави ситуації, зокрема проблеми суспільних поділів.

Саме внаслідок цих ініціатив і утворилася група представників українських інтелектуальних, академічних та експертних середовищ (повний список є на сайті проекту), котра взялася за реалізацію проекту великого Суспільного договору.

Вважаючи цю ініціативу своєчасною і необхідною, ми також долучаємося до популяризації ідеї та проекту. А також пропонуємо нашим читачам долучитися до обговорення.

(Matrix)

МЕМОРАНДУМ

Настали часи змін. Захиталися підвалини старого світового порядку. Проте люди в різних куточках Світу все частіше згадують про своє природнє право бути собою і мати суверенітет над власним майбутнім.

Україна опинилася на вістрі цього світового процесу: закони не працюють, в країні наявні ознаки зовнішнього управління, країна в стані війни. Російська Федерація здійснює збройну агресію проти України та окупувала частину нашої території на Донбасі та Крим. Спільна власність активно розкрадається, посилилося відчуття соціальної несправедливості, молодь масово від’їжджає за кордон, зникає сподівання на позитивне майбутнє.

Всі спроби “реформ” при збереженні існуючої політико-правової системи приречені на поразку. Навіть зміни до чинної Конституції вже не врятують, оскільки перерозподіл владних повноважень не торкається засадничих принципів: “як і для чого нам жити разом?”.

Олігархічні медіа створюють ілюзії позитивних змін. За завісою гарної телекартинки правлячий клас продовжує грабувати людей.

Продовження цих ілюзій веде до втрати перспектив для людей та країни, до втрати суверенітету й майбутнього для нас і наших нащадків.

Тому ми, Спільнота Договору,

Усвідомлюючи що чинний привілейований клас діє в інтересах олігархів та корумпованих чиновників, які привласнили наше суспільне надбання, узурпували наші права і свободи, залишивши нам лише обов’язки та борги,

А також усвідомлюючи особисту відповідальність за долю країни та прийдешніх поколінь,

Домовилися відкрити цю публічну пропозицію для консолідації зусиль окремих громадян, спільнот, громадських та політичних організацій заради:

Мета

Демонтаж застарілих інституцій чинної влади й установлення Республіки Україна, заради повної та гідної самореалізації кожного у суверенному Ладу в гармонії з суспільством, Людством та Природою.

Установлення

 1. Ми пропонуємо реалізувати цей процес через укладання нового Суспільного Договору між відповідальними громадянами.
 2. Цим Суспільним Договором, ми проголосимо встановлення Республіки Україна – країни, де здійснюється і забезпечується:
  • суверенітет над майбутнім,
  • співволодіння та співуправління спільним надбанням,
  • творення, розвиток та співжиття громад, як договірних спільнот,
  • верховенство договірного права.
 3. Цим Суспільним Договором, ми визначимо установки та шляхи встановлення Республіки.

Принципи Республіки

 1. Республіка має бути встановлена на таких принципах:
 • Усвідомлення того, що ми різні й можемо жити по-різному.
 • Свідоме визнання того, що ми бачимо смисл жити разом.
 • Свідома відмова від насадження волі одного волі іншому, який взяв на себе такі ж зобов’язання та дотримується їх.
 • Свідоме прийняття умов цього Суспільного Договору, Конституцій та будь-яких інших договорів, що на ньому ґрунтуються.
 • Спільний захист учасників Суспільного Договору від насадження волі іншими.

Спільне надбання громадян Республіки

 1. Суспільним Договором має бути проголошено, що кожний громадянин Республіки Україна є співвласником спільного неподільного українського надбання.
 2. Спільним надбанням Республіки мають бути: Природні ресурси, що зараз знаходяться в розпорядженні держави (земля, ліси, корисні копалини, вода, повітряний простір);
  Індустріальні та інфраструктурні об’єкти, що зараз знаходяться в розпорядженні держави;
  Всі інші рухомі та нерухомі об’єкти, що зараз знаходяться в розпорядженні держави;
  Інтелектуальна власність, що зараз знаходяться в розпорядженні держави;
  Культурна, історична та будь-яка інша спадщина, що належить Україні.
 3. Кожен учасник Суспільного Договору має отримати гарантоване право прямого співуправління цим спільним надбанням і на отримання персональної і рівної грошової частки суспільного доходу від використання суспільного надбання.
 4. Спосіб реалізації цих прав має бути закріплений у Конституції, зокрема, шляхом зміни державної форми власності на спільну. Конституція буде прийнята на основі цього Договору.

Шлях

Перший крок — прийняття Конституції нової Республіки, інвентаризація та впорядкування нашого суспільного надбання, що включає приватну власність та спільне надбання, а також створення умов для переходу до співволодіння та співуправління цим спільним надбанням договірним чином.

Другий крок — входження у співволодіння спільним надбанням та заснування механізмів співуправління цим надбанням на договірній основі.

Третій крок — поширення досвіду співволодіння та співуправління у світі.

Ця пропозиція відкрита для приєднання громадян України, їх спільнот, громадських та політичних організацій.

ПРОЕКТ СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ

Преамбула

6 Підтримати0 Поправок

новий блок

Українські громадяни, спираючись на Декларацію гідності, через цей Суспільний Договір здійснюють Установчу владу. Відтак, за своєю юридичною природою, це — Установчий Акт, що спирається безпосередньо на принципи права, а не на норми закону..

29 Підтримати9 Поправок

2 нових блока

Отже, цей акт має найвищу юридичну силу в Україні, вищу ніж будь-які інші акти — міжнародні нормативні акти, Конституція України, українські закони, підзаконні акти, крім випадків визначених самим Суспільним Договором, з метою внесення змін до нього або його скасування.

26 Підтримати3 Поправки

4 нових блока

Суспільний Договір є засадничим для нової Конституції. Кожна наступна Конституція має відповідати цьому Суспільному Договору або укладеному публічно на його заміну новому Суспільному Договору.

33 Підтримати0 Поправок

новий блок

Акти нижчої юридичної сили повинні відповідати (не суперечити) Суспільному Договору. Суспільний Договір не спирається на них як на джерело, натомість, може посилатись на них як на такі, що витікають із нього.

26 Підтримати1 Поправка

новий блок

Окремий випадок — посилання Суспільного Договору на Декларацію про державний суверенітет України від 1990 року, яка наповнюється новим змістом як декларація про республіканський громадський суверенітет України та фіксує правові засади успадкування території та суспільного надбання русів-українців, пов’язане з цією територією та її історією.

21 Підтримати0 Поправок

новий блок

«Суспільний Договір» є власною назвою Установчого Акту, яка на думку його ініціаторів найточніше виражає його сутність: Договірну природу запровадження нових суспільних відносин. Таким чином, «Суспільний Договір» не є договором у сенсі будь-якого галузевого права: цивільного, публічного, господарського тощо.

28 Підтримати2 Поправки

новий блок

Більше того, Суспільний Договір за заявним принципом волі української громади змушує переглянути поняття публічного права як такого, що існує між рівними вільними громадянами, де держава взагалі не є стороною договору, а виступає як інструмент республіки, яку засновують ці вільні громадяни.

30 Підтримати0 Поправок

новий блок

Предметом Суспільного Договору є увесь його текст повністю, тому було б хибним визначати його предмет доти, доки не поставлена остання крапка. 

17 Підтримати0 Поправок

новий блок

Намір ініціаторів Суспільного Договору — заснування Республіки, як спільної справи, договірної спільності. Це є критерієм включення чи відхилення конкретних правових сюжетів до його тексту.

22 Підтримати2 Поправки

новий блок

З того, що найвищу юридичну силу має Акт договірний за своєю природою, що його метою є заснування договірної спільності – Республіки, що основним засобом його реалізації є договірні спільноти – громади, органічно витікає пріоритет договірних відносин над усіма іншими.

20 Підтримати2 Поправки

новий блок

СУСПІЛЬНИЙ ДОГОВІР

ЦИМ СУСПІЛЬНИМ ДОГОВОРОМ МИ ПРОГОЛОШУЄМО ПЕРЕЗАСНУВАННЯ РЕСПУБЛІКИ УКРАЇНА — КРАЇНИ, ДЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ СУВЕРЕНІТЕТ НАД МАЙБУТНІМ, МАКСИМАЛЬНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ КОЖНОГО, СПІВВОЛОДІННЯ ТА СПІВУПРАВЛІННЯ СПІЛЬНИМ НАДБАННЯМ, ТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК ГРОМАД ЯК ДОГОВІРНИХ СПІЛЬНОТ ТА ВИЗНАЄТЬСЯ ПЕРЕВАГА ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН НАД ІНШИМИ ВІДНОСИНАМИ.

Продовжуючи історичні традиції самостійної України та зокрема правову дію, здійснену Актом проголошення незалежності України в 1991 році, ми в межах країни-держави Україна творимо Республіку Україна, яка надалі розглядає державу як спосіб управління, що походить від Республіки. 

26 Підтримати5 Поправок

новий блок

 1. Основні положення

5 Підтримати1 Поправка

новий блок

1.1.

Ми, учасники цього Суспільного Договору, об’єднуємо свої зусилля задля досягнення спільної мети – повної та гідної самореалізації кожного у суверенному Ладі в гармонії з суспільством, Людством та Природою.

Основою для досягнення спільної мети є:

 • спільне володіння та спільне управління усім спільним надбанням: республіканською власністю, надрами, водним і повітряним простором, об’єктами інфраструктури;
 • підтримка екосистеми через гармонійну взаємодію людини, суспільства і природи;
 • збереження та розвиток суспільного спадку: мови, культури, традицій;
 • індивідуальні таланти та енергія учасників договору.

33 Підтримати2 Поправки

новий блок

1.2.

Цим Суспільним Договором ми проголошуємо встановлення нової Республіки Україна

– країни, де здійснюється суверенітет над майбутнім, творення та розвиток громад як договірних спільнот та перевага договірних відносин над іншими відносинами.

23 Підтримати5 Поправок

новий блок

1.3.

Республіка засновується на таких принципах:

 • Усвідомлення того, що ми різні і можемо жити по-різному.
 • Свідома відмова від насадження волі одного волі іншому, який взяв на себе такі ж зобов’язання та дотримується їх.
 • Свідоме визнання того, що ми бачимо смисл жити разом.
 • Свідоме прийняття умов Суспільного Договору, Конституції та договорів, які на них базуються.
 • Спільний захист кожного учасника Суспільного Договору від насадження волі іншими

27 Підтримати6 Поправок

новий блок

1.4

Цим Суспільним Договором ми проголошуємо, що кожний громадянин Республіки Україна є співвласником українського спільного надбання.

Українське спільне надбання – це:

 • Природні ресурси, що зараз знаходяться у комунальній та державній власності (земля та її надра, корисні копалини, ліси, вода, повітряний простір) в межах країни Україна;
 • Індустріальні та інфраструктурні об’єкти, що зараз знаходяться у комунальній та державній власності ;
 • Всі інші рухомі та нерухомі об’єкти, що зараз знаходяться у комунальній та державній власності ;
 • Інтелектуальна власність, що зараз знаходяться у комунальній та державній власності ;
 • Культурна, історична та будь-яка інша спадщина, що належить Україні.

Все, крім приватної власності, є предметом нашого спільного співволодіння, і кожний громадянин – учасник цього Договору має право прямого співуправління цим спільним надбанням.

25 Підтримати8 Поправок

новий блок

1.5.

Кожен учасник Суспільного Договору має гарантоване право на отримання персональної частки суспільного доходу від використання суспільного надбання. Спосіб реалізації цього права має бути закріплений у Конституції, яка буде прийнята на основі цього Договору.

25 Підтримати3 Поправки

новий блок

1.6.

Ми домовляємося між собою про те, що управління устроєм нашого спільного життя та формування середовища нашого співжиття будуть здійснюватися через самоврядування у громадах та Республіці.

Будь-яка узурпація влади буде унеможливлена. Будь-яке домінування у цьому управлінні буде унеможливлене.

24 Підтримати2 Поправки

новий блок

Громади як договірні спільноти є основою самоврядування – місцевого та екстериторіального Громадяни здійснюють громадський контроль за діяльністю органів влади та інституцій.

19 Підтримати8 Поправок

новий блок

1.7.

Ми домовляємося між собою про те, що реалізація Основних положень цього Договору буде здійснюватися поетапно, через кроки, що зазначені далі в цьому Договорі. 

Нашими стратегічними ресурсами на цьому шляху є:

 • Інтелект та творчість; 
 • Ініціатива;
 • Освіта;
 • Масова співпраця;
 • Транстериторіальна мобільність;
 • Нові відносини власності, що витікають із цього Договору;
 • Нові економічні та фінансові відносини, що витікають із цього Договору.

24 Підтримати4 Поправки

новий блок

 1. Шлях

Цим Договором ми визначаємо спільні кроки на шляху реалізації мети та намірів.

19 Підтримати0 Поправок

новий блок

Перший крок

 • прийняття Конституції нової Республіки, інвентаризація та впорядкування нашого суспільного надбання, що включає приватну власність та спільне надбання, а також створення умов для переходу до співволодіння та співуправління цим спільним надбанням прозорим договірним чином.

23 Підтримати3 Поправки

новий блок

Другий крок

 • входження у співволодіння спільним надбанням та заснування механізмів співуправління цим надбанням на договірній основі. Кожен громадянин Республіки має право на рівну з іншими громадянами України грошову частку доходів від використання спільного надбання у вигляді «республіканської частки».

24 Підтримати2 Поправки

новий блок

Третій крок

 • поширення досвіду співволодіння та співуправління у світі.

28 Підтримати1 Поправка

новий блок

 1. Способи руху

Цим Договором ми визначаємо модель суспільного устрою, якого ми прагнемо:

 • запровадити відкриті механізми реалізації нашого суверенітету над спільним майбутнім;
 • створити інститути стратегування для пошуку оптимальних шляхів до спільної мети;
 • відновити територіальну цілісність України, зокрема як основу для співволодіння спільним надбанням;
 • конституювати різноманіття у особистих та суспільних відносинах, економіці, політиці та інших сферах співжиття громадян;
 • поступово перейти від представницької демократії до прямої демократії та безпосереднього самоуправління у громадах та Республіці;
 • надати перевагу договірним стосункам між усіма учасниками суспільних відносин;
 • встановити громадський контроль за республіканськими інститутами і корпораціями;
 • встановити жорсткий контроль за монополіями в Республіці та знищити олігархію;
 • створити прозорі механізми управління спільним надбанням;
 • створити передумови для єдиного механізму отримання в перспективі кожним громадянином на договірній основі рівної частки доходів від використання – спільного надбання, а саме: економічні, інституційні, інформаційні, освітні; 
 • запровадити систему компетентісного управління та єдину процедуру отримання публічних посад, яка буде включати моральний і професійний цензи та жеребкування;
 • невідворотності покарання та відсутності терміну давності за злочини проти людини, суспільства і спільного.

24 Підтримати4 Поправки

новий блок

 1. Прикінцеві та перехідні положення – вимоги до влади

Цим Договором ми вимагаємо від майбутнього Президента України, якого буде обрано у 2019 році, безвідмовно забезпечити розробку, обговорення та винесення на Всеукраїнський Референдум Суспільного Договору та Конституції України, створеної на основі цього Договору.

26 Підтримати1 Поправка

новий блок

Цим Договором ми вимагаємо від органів державної влади та місцевого самоврядування в межах їх повноважень безвідмовно забезпечити:

19 Підтримати0 Поправок

новий блок

 • всеохоплюючу повну та прозору інвентаризацію нашого суспільного надбання, ресурсів і активів усіх видів зі створенням єдиного загальнодоступного кадастру спільного надбання України;

26 Підтримати0 Поправок

новий блок

 • повний і неупереджений аудит всіх державних рішень з моменту набуття Україною незалежності, які мають відношення до розподілу суспільного надбання у будь-якій формі; випадки, в яких будуть виявлені ознаки недоброчесності, будуть розглянуті судом;

28 Підтримати0 Поправок

новий блок

 • повного та прозорого перепису населення України; 

29 Підтримати1 Поправка

новий блок

 • проведення відповідних просвітницьких та підготовчих програм, впровадження на республіканському рівні інститутів та процедур отримання кожним учасником Суспільного Договору власної частки спільного надбання після інвентаризації та аудиту суспільного надбання.

28 Підтримати2 Поправки

 

Взято зі сторінки проекту – Джерело

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.


З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ