Світоглядні орієнтири української молоді

Світоглядні орієнтири української молоді
На сьогоднішньому етапі формування українське суспільство потребує активного громадянського виховання, насадження національних цінностей для соціалізації та розвитку особистості, демократизації суспільного життя на засадах рівності, взаємної відповідальності й почуття власної гідності[1]. Особливої уваги потребує розвиток громадянських цінностей, характерних для демократичних суспільств[2].

У процесі становлення політичного життя розвивається й найбільш готовий до соціальних змін елемент – українська молодь. Тому політика держави щодо цієї суспільної групи повинна бути не патерналістською, а сприяти соціальній адаптації молоді в умовах переходу до ринкової економіки.

Активна участь молоді у процесах прийняття рішень щодо проблем в громадах, де вони проживають, має важливе значення у процесі розбудови відкритого, демократичного, солідарного суспільства. Така діяльність молоді передбачає певні права, засоби, простір та можливості, а в разі необхідності – підтримку в процесі прийняття рішень та вплив на цей процес, а також участь в будь-яких формах діяльності для побудови кращого суспільства. Це й є одним з головних стандартів Молодіжної політики ЄС та Ради Європи. Проте Україна як член Ради Європи не докладає максимальних зусиль для досягнення цих стандартів.

Ілюстративне фото/газета “День”

Суспільні зміни в сучасній Україні, впливаючи на соціальну ситуацію, часто породжують процес ціннісного відчуження. Коли молода особа усвідомлює невідповідність між офіційно задекларованими цінностями і реальними, вона замінює цінності, які втратили свою функціональність, іншими, які відповідають новим соціальним умовам. Такі пристосувальні стратегії формуються через ідентифікацію особистості із ситуацією, що породжує як конструктивну, так і руйнівну адаптивну поведінку (маргінальну та девіантну). Такі явище необхідно попереджувати та мінімізувати на рівні регіональної політики.

Як свідчать соціологічні дослідження[3], українська молодь вважає сучасну соціально-економічну і суспільно-політичну ситуацію в країні важкою, і пов’язує її найперше із зубожінням широких верств населення, глибоким майновим розшаруванням та економічною деградацією.

Однак події останніх років довели, що українська молодь активно долучається до розвитку суспільства. Порівнюючи опитування студентів ЧНУ імені Ю. Федьковича у 2016-му та дослідження ціннісних пріоритетів молоді М.В. Мосьондза у 2012-му, ми з’ясували, що попри домінування у молоді таких цінностей як сім’я, матеріальні блага та професійна майстерність, моральні чесноти, як от чесність, чіткі життєві цілі та принциповість, піднялись у списку пріоритетів на кілька рядків вище.

Порівняльний аналіз статистичних даних показує швидкоплинні зміни у поглядах молодого покоління на базові цінності сучасного суспільства. Наприклад, дослідження Л. Д. Бевзенко за 2009 рік показали, що 6% респондентів вважали прийнятним для себе шахрайство, 3,5% – рекет та вимагання, а 26% – шлюб заради грошей. У списку пріоритетів опитаних соціальна успішність, багатство, повага і успішна кар’єра були вище, ніж гуманістичні цінності. Натомість дані за 2016 рік свідчать, що бажання самореалізації на основі власних здібностей та кваліфікації зросло в української молоді на 15%, що свідчить якщо не про оздоровлення цієї суспільної групи, то про появу у ній творчої активної меншості.

Наведені результати доводять, що українським вишам необхідний активний навчально-виховний процес для формування та закріплення у молоді громадянських, політичних і духовних цінностей[4]. Сьогодення вимагає нових підходів та методів у цій сфері, зокрема варто звернути увагу на досвід європейських країн. Українська молодь гнучко адаптується до модернізації життєвих умов і цінностей. Водночас її спосіб життя та мислення зумовлює підвищену вразливість молоді до змін трансформаційної доби та низки життєвих ризиків – безробіття, аномії, бідності, злочинності, суїциду, наркоманії, СНІДу тощо.

[1] Залібовська-Ільніцька З. Громадянські цінності. Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/23719/1/Залібовська-Ільніцька_З.PDF

[2]Система моральних цінностей людини. Режим доступу: http://www.educationua.net/silovs-1297-2.html

[3] Шманько О.В. Трансформація громадянських цінностей у сучасної молоді та шляхи їх утвердження в умовах перехідного українського суспільства

[4] Кармалюк С.П. Влияние глобализации на формирование национальной идентичности и новые стратегии поведения украинской молодежи. Режим доступу: www.st-hum.ru

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.


З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ