державна незалежність

Покоління незалежності й радянська ностальгія

За 30 років незалежності України з’явилося нове покоління людей, яке значною мірою ламає усталені регіональні відмінності й за своїми поглядами та ціннісними орієнтирами суттєво відрізняється від покоління своїх батьків. На…

Державники й патріоти

Державник любить державу, патріот – батьківщину. Патріотам важче, адже батьківщина – поняття складне, неоднозначне, релятивне, сказати б, езотеричне. Державникам простіше. З державою переважно все зрозуміло й чітко: назовні – це…

З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ


Час с(р)амоосвіти Хто ми на тридцятому році незалежності?