децентралізація

Унітарність чи федералізація України: загрози та виклики

Ідея федералізації України, яку активно просуває російська пропаганда, приховує у собі суттєві загрози для нашої державності. Зважаючи на успішний досвід європейських країн, можна припустити, що ідея федералізації чи введення двопалатного…

Публічна служба П’ятої французької республіки постголлістського періоду: досвід децентралізації

О.В. Онуфрієнко, доцент, кандидат юридичних наук, докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ Французький досвід соціально-політичної та економічної нестабільності, конфлікту держави та суспільства часів Третьої та Четвертої республік,…

Просвітницька робота в територіальних громадах

Обравши шлях євроінтеграції, Україна продовжує здійснювати демократичні зміни, де просвітницька робота є ціннісним механізмом управлінської культури. Особливо важливою вона є на сучасному етапі децентралізації та формування територіальних громад, утвердження людиноцентризму…

Територіальні громади та передвиборча кампанія: нові підходи

Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Д.Байрон Успіх реалізації Стратегії сталого розвитку “Україна 2020”, ефективність децентралізації та створення територіальних громад, демократизації суспільства залежить від професійного рівня…

Дещо з порад щодо приватизації

Частина 1.         Частина 2.  Застосування конкретних моделей приватизації чи реприватизації має визначатися індивідуально для кожного об’єкта (або групи однорідних об’єктів), з врахуванням очікуваних вигод та ризиків. Перспективним…

ДО НАРІЖНОГО КАМЕНЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Частина 1. Досягнення раціонального співвідношення централізації та децентралізації, як переосмислення та зміна ролі, відповідальності і повноважень різних рівнів управління, – один із методів покращення ефективності функціонування держави. Досвід реформ у…

ЧИ ПОТРІБНІ РЕФОРМАМ КОРЕКЦІЇ?

Зазвичай децентралізація системи державного управління в Україні розуміється як передача повноважень від “центру” на “місця”. Насправді ж це делегування не завжди підкріплене фінансовими можливостями і належними механізмами реалізації накопичених коштів.…

Дeцeнтpaлiзaцiя в Укpaїнi як демократичний інструмент

Беззаперечно децeнтpaлiзaцiя є oднiєю з фopм poзвиткy дeмoкpaтiї. Вона дaє змoгy збepeгти єдніcть дepжaви тa її iнcтитyтiв, poзшиpити мicцeвe caмoвpядyвaння, aктивiзyвaти нaceлeння для зaбeзпeчeння влacниx пoтpeб тa iнтepeciв, звyзити cфepy…

Дeцeнтpaлiзaцiя в Укpaїнi проблемна?

Cьoгoднi в Укpaїнi aктивнo здiйcнюютьcя життєвo нeoбxiдні дeцeнтpaлiзaцiйнi пpoцecи. Oб’єднaння територіальних гpoмaд (ОТГ) – ключoвий eлeмeнт peфopми дeцeнтpaлiзaцiї, що пepeдбaчaє пepeдaчу знaчнoї чacтини pecуpciв i пoвнoвaжeнь opгaнам мicцeвoгo caмoвpядувaння. Нaближeння…

Децентралізації бути! Більше 55% українців – “за”

Згідно Моніторингу сприйняття прогресу реформ, який проводить Kantar TNS для Національної ради реформ, більше половини опитаних українців (55%) підтримували децентралізацію і тільки 15% респондентів категорично проти. Повідомляється, що в основному…

З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ