індивідуалізм

Національний ідеалізм та малоросійство свідомості: точки дотику

Кажуть, що “усяка влада від Бога”. Цій біблійній фразі уже кілька тисячоліть. Саме вона стала предметом маніпулювань багатьох тиранів світу, які, спираючись на догму віри і палкі почуття людей, виправдовували…

Скелети у шафі. Частина 2

Згідно з сучасними дослідженнями, IQ “генія” Альберта Айнштайна становить від 160 до 200 балів. Однак на момент його смерті дослідження інтелекту тільки почали розвиватись, тому тести Ганса Айзенка фізик не…

Глобалізація та інтернаціоналізація. Як виживатиме вища освіта в умовах нових викликів?

Cьoгoднi глoбaлiзoвaний cвiт стикається з низкою викликiв, виникaють нoвi типи загроз мiжнapoднiй cтaбiльнocтi в eкoнoмiчнiй, eкoлoгiчнiй, iнфopмaцiйнiй та гумaнiтapнiй cфepaх. Зокрема це acимeтpичнi небезпеки – iнфopмaцiйнi вiйни, тepopизм, нeкoнтpoльoвaнa мiгpaцiя,…

З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ