інформаційне суспільство

Самоідентифікація у соціальних мережах як форма самовираження людини

Соціальні мережі відіграють важливу роль у становленні ідентичності та самопрезентації особи. Водночас вони впливають і на формування самоідентифікації, що “є однією із форм творчості людини, за допомогою якої здійснюється самопізнання,…

ОСОБЛИВОСТІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ І РЕФОРМ В УКРАЇНІ

Головною умовою формування “відкритого” інформаційного суспільства є правове регулювання створення, обміну і споживання інформації різними суб’єктами соціальних відносин, включно з державними, державно-управлінськими і суспільно-громадськими носіями інформації. Видається дивним і суперечливим,…

З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ