К. Ламонт

“Професійна культура спілкування та діловий етикет”

Контрольна робота студента 2-го курсу   Як не один депутат підпадає під цей реферат… Що таке культура? Це слово перекладається з латини як вирощування, виховання, освіта, розвиток, шанування, й означає історично…

З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ