К. Санстейн

Поведінкова економіка: від гоніння до Нобелівської премії

Поведінкова (біхевіористська) економіка – це теорія, що вивчає вплив соціальних, когнітивних і емоційних чинників на ухвалення економічних рішень окремими особами і установами та наслідки їхнього впливу на ринкові змінні (ціни,…

З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ