“межі еволюції”

Еволюція нескінченна

Мислителі намагались дослідити еволюцію земного життя ще тисячі років тому. До сьогодні дійшли праці давньогрецьких античних філософів Емпедокла та Демокріта, які ґрунтуються лише на роздумах і гіпотезах. Уперше цілісну теорію…

З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ