міфологія

Архетип українця через призму народної казки

Кожен народ упродовж своєї історії створює міфи, казки, легенди, які є виявом колективного несвідомого, зображують риси, характер, культуру, менталітет та релігійність нації. Психолог Карл Юнг описав поняття архетипу як колективне…

З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ