політична корупція

CORRUPTION FOREVER?! ПОЛІТИЧНА КОРУПЦІЯ

Політична корупція – це нелегітимне використання учасниками політичного процесу та носіями державної влади їхніх можливостей і повноважень з метою отримання особистих чи групових вигод.[1] Оскільки публічна влада насамперед є політичним…

Зарубіжний досвід боротьби з політичною корупцією (на прикладі Ізраїлю)

Ворона Петро Васильович, д. держ. упр, доц., професор кафедри парламентаризму  та політичного менеджменту НАДУ. В Ізраїлі корупція на бізнес-рівні майже відсутня. Є ухилення від сплати податків, але вони не переростають…

CORRUPTION FOREVER?! Звідки береться корупція, багатство і бідність?

Частина 1.     Частина 2. Корупція – інструмент перерозподілу національних коштів і формування прошарку нових багатих і бідних. Основними засобами привласнення загальнодержавного майна є нормативно-правові акти, наприклад, закони, укази…

Корупція в Україні: (не)протидія влади й законодавчий популізм

(нотатки з недавнього минулого та про (не)уроки історичного досвіду) Так, наприклад, 5 жовтня 1995 р. з’явився перший антикорупційний акт незалежної України. При цьому він діяв щодо окремих хабарників, але не…

З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ