республіка

Суспільний договір (проект)

Упродовж всієї новітньої історії української держави окремі політичні сили використовували проблему поділів (дійсних чи надуманих) у суспільстві для власних прагматичних цілей. Жертвою маніпуляцій стали питання мови, релігії, історичної та культурної…

Публічна служба П’ятої французької республіки постголлістського періоду: досвід децентралізації

О.В. Онуфрієнко, доцент, кандидат юридичних наук, докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ Французький досвід соціально-політичної та економічної нестабільності, конфлікту держави та суспільства часів Третьої та Четвертої республік,…

З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ