сакральні жертви

Історичний міфодизайн як ціннісна матриця національного світогляду

Історія як наука, що досліджує давнину, ґрунтується на аналізі фактів. Наукове знання про минуле є необхідним компонентом історичної свідомості народу, але не єдиним: існує також сакральна історія – історіософія, що…

З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ