сентиментальність

Гіпертрофована сентиментальність української нації

Кожному народу притаманні певні прикмети національної психіки, які формують його поведінку. Українці також мають багато рис: позитивних та таких,що свідчать про нелегкий характер народу,спосіб його життя чи географічні умови мешкання.…

З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ