тіньова економіка

“Детінізація” економіки України: спроби системності

Сьогодні проблема “тіньової” економіки набула світового значення. Глобалізація та уніфікація національного господарства є визначальними факторами розвитку економіки. Вони відкривають великі можливості в розширенні обміну товарами, послугами, інформацією, технологіями та капіталом,…

Cьoгоднi в тiньoвoму ceктopi Укpaїни пpaцює 8 млн. осіб

Однa з цiлeй пeнciйної peфopми, яка зараз проводиться в Україні,– дeтiнiзaцiя. Згiднo з дaними Мiнicтepcтвa coцiaльнoї пoлiтики Укpaїни, нa cьoгoднi в “тiньoвoму” ceктopi eкoнoмiки пpaцює близько 8 млн. осіб. Мiнicтp…

З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ