українські міфи

Образ національного героя: підміна понять

У свідомості українців живе образ героя, який є частиною національної психології, впливає на суспільну свідомість та формує ідею народу. Для молодої генерації він є прикладом для наслідування. Однак нині ми…

З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ