Гарантія Світового банку сприяє реалізації життєво важливих реформ в Україні