визвольні змагання

Безробіття за часів Гетьманату: проблеми і заходи подолання. (Ч-2)

5 серпня 1918 р. П. Скоропадський затвердив розроблену Міністерством праці і ухвалену Радою Міністрів Постанову про організацію громадської праці для підтримки безробітних. На ці потреби гетьман асигнував 2 млн крб.,…

Нереалізована “самостійність” ЗУНР

Створення 18-19 жовтня 1918 p. y Львові Української Національної Ради хоч і спиралося на цісарський маніфест від 16 жовтня 1918 p., проте не означало ні реальної, ні формальної зміни влади…

З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ