Закарпатська Україна

Українське Закарпаття: у чужій державі у І пол. ХІХ ст.

Наприкінці Першої світової війни через поширення революційних настроїв та кризу обох імперій – Російської та Австро-Угорської, до складу яких входили українські землі, розпочався новітній процес боротьби українського народу за національне…

З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ