Здоров’я нації як ціннісний вимір безпекової політики держави