Україна: Економічний огляд, вересень 2016

Україна: Економічний огляд, вересень 2016

Поточні тенденції

Економічне зростання склало 0,8 відсотків у першому півріччі 2016, порівняно із падінням на 16 відсотків протягом аналогічного періоду минулого року. Отже, відновлення економіки в цілому відбувається досить повільно і не у всіх секторах. Ситуація на сході країни дещо покращилась з вересня 2015 року, а реформи здійснені у 2014-2015 починають давати позитивні результати.

Як наслідок, зростання реального ВВП у першому півріччі 2016 р. стабілізувалась на рівні 0,8 відсотків у річному співставленні. Ознаки відновлення активності спостерігалися у всіх основних секторах: додана вартість у переробній промисловості збільшилася на 5 відсотків порівняно з аналогічним періодом 2015 р., у внутрішній торгівлі – на 5,5 відсотків, та на 4,0 відсотків у сфері транспорту.

Image
Однак сектор послуг в цілому продовжує показувати негативну динаміку, натомість активність у сільському господарстві скоротилось лише на 0,3 відсотки. Внутрішній попит почав поступово відновлюватись у першій половині 2016 року, тоді як зовнішній попит продовжує скорочуватись.

Масштабне відновлення економічної активності стримується слабким зовнішнім попитом, додатковими ускладненнями, пов’язаними з конфліктом на сході та вповільненням реформ. І хоча протягом останніх місяців відбулося певне пожвавлення реформаційних процесів, цього все одно не достатньо щоб надолужити.

За нашими оцінками, показники бідності зросли у 2015 році через падіння реальної заробітної плати, хоча інфляція і сповільнилась протягом першої половини 2016. В результаті глибокої економічної рецесії доходи населення значно скоротилися. Девальвація національної валюти у 20014-2015 рр. негативно позначилась на інфляції, яка сягнула 43.3 відсотків на кінець 2015 р.

Як наслідок реальна заробітна плата скоротилась на 13 відсотків у річному співставленні. Добробут населення також постраждав від підвищення енергетичних тарифів у 2015 р., хоча й негативний вплив був частково нівельований новою адресною соціальною допомогою.

До того ж, рівень безраобіттяі на кінець 2015 року виріс до 9.1 відсотка порівняно з 7.2 відсотками у 2013. Таким чином, за нашими оцінками показник бідності (витрати менше ніж 5 доларів на день за паритетом купівельної спроможності у 2005р.) зріс з 3,3 відсотків у 2014 році до 5,8 відсотків у 2015, тоді як помірна бідність (розраховується Світовим банком за національною методологією) зросла з 15,2 відсотка у 2014 р. до 22.2 відсотка у 2015. У 2016 році однак відбулися певні позитивні зрушення, інфляція скоротилась до 8,3 відсотків станом на кінець серпня завдяки переважно за рахунок стабілізації валютного курсу.

Після значного скорочення дефіциту бюджету розширеного уряду у 2015 році, доходи бюджету почали скорочуватись у 2016, тоді як видатки продовжують зростати. Дефіцит розширеного уряду з урахуванням Нафтогазу скоротився з 10 відсотків ВВП у 2014 до 2 відсотків у 2015 завдяки жорсткому контролю за видатками, вищій за очікування інфляції та підвищенню тарифів на газ за одночасного зменшення ціни його закупівлі.

У листопаді 2015 р., Україна успішно завершила реструктуризацію 19 млрд. доларів зовнішнього державного боргу. В результаті, не зважаючи на значну девальвацію рівень державного боргу стабілізувався на 80 відсотках ВВП у 2015 р. Однак, у першій половині 2016 року реальне падіння доходів бюджету розширеного уряду склало 5.4 відсотки у річному співставленні і було викликано скороченням надходжень від єдиного соціального внеску у наслідок зниження ставки відрахування з 40 до 22 відсотків. Таким чином, дефіцит бюджету розширеного уряду у першому півріччі 2016 р. зріс до 49 млрд. гривень та був профінансований за рахунок збільшення чистих внутрішніх запозичень (у сумі 33 млрд. грн. станом на кінець липня) та скорочення залишку коштів на депозитах уряду.

Експорт та імпорт продовжували скорочуватися протягом першого півріччя 2016 р. через падіння світових цин на сировині товари, але поточний рахунок платіжного балансу залишився практично збалансованим. Девальвація національної валюти, економічна рецесія, та адміністративні заходи сприяли скороченню імпорту та допомогли зменшити дефіцит поточного рахунку платіжного балансу до 0,2 відсотки ВВП у 2015 році порівняно з 3,5 відсотками у 2014.

У потомному році експорт товарів та послуг продовжував скорочуватись і становив 21,1 млрд доларів у першому півріччі, порівняно 23,3 млрд. доларів у аналогічному періоді минулого року. Однак були і певні позитивні зрушення, зокрема експорт окремих товарів збільшився і був направлений переважно до нових ринків.

Імпорт теж скоротився порівняно з минулим роком з 24 млрд. доларів до 22,5 млрд. Поточний рахунок платіжного балансу, однак, залишився збалансованим за результатами першої половини 2016, що сприяло зростанню міжнародних резервів до 14.1 млрд. доларів (еквівалент 3.6 місяців імпорту наступного року) станом на кінець серпня 2016.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.


З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ