національні риси

Гіпертрофована сентиментальність української нації

Кожному народу притаманні певні прикмети національної психіки, які формують його поведінку. Українці також мають багато рис: позитивних та таких,що свідчать про нелегкий характер народу,спосіб його життя чи географічні умови мешкання.…

Образ національного героя: підміна понять

У свідомості українців живе образ героя, який є частиною національної психології, впливає на суспільну свідомість та формує ідею народу. Для молодої генерації він є прикладом для наслідування. Однак нині ми…

Архетип українця через призму народної казки

Кожен народ упродовж своєї історії створює міфи, казки, легенди, які є виявом колективного несвідомого, зображують риси, характер, культуру, менталітет та релігійність нації. Психолог Карл Юнг описав поняття архетипу як колективне…

З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ