політична культура

Постматеріальні цінності сучасної Європи

Настояща К.В., кандидат соціологічних наук, доцент Сьогодні більшість дослідників говорять про зміни ціннісних орієнтацій сучасної Європи. Соціолог Рональд Інґлегарт переконаний, що в Європі затвердилась “постматеріальна” політична культура. Її характерними рисами…

ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Копилова Н.О. Політичну культуру можна визначити як “…сукупність соціально-психологічних настанов, вартостей і зразків поведінки соціальних верств, окремих громадян, як стосуються їх взаємодії з політичною владою…”.[1] Політична культура включає у себе…

З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ