Микола Гринько

До сторіччя Миколи Гринька

Режисер Андрій Тарковський у своїй книзі “Закарбований час” так означив особливості роботи актора у кіно: “Актору перед об’єктивом камери потрібне справжнє і безпосереднє існування у визначеному драматургічними обставинами стані”. У…

З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ


Комедіант з Божої ласки: Миколі Яковченку – 120 Майя Дерен – народжена в Києві легенда світового кіноавангарду