самоідентифікація

Самоідентифікація у соціальних мережах як форма самовираження людини

Соціальні мережі відіграють важливу роль у становленні ідентичності та самопрезентації особи. Водночас вони впливають і на формування самоідентифікації, що “є однією із форм творчості людини, за допомогою якої здійснюється самопізнання,…

Народ без нації або “Тромби” в системі державного управління України

За своєю суттю будь-яка цінність є річчю умовною і відносною, а не чимось самодостатнім. Її створює суб’єктивне ставлення індивідів до предметів, явищ або властивостей, що вибудовує у свідомості людей ієрархію…

З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ