Ноосфера: що чекає на людство після 2070 року?

Ноосфера: що чекає на людство після 2070 року?
Доля людства вплетена в об’єктивні закони еволюції матерії. Їхнє знання відкриває перспективи майбутнього існування і розвитку. Незнання – залишає нашу долю на волю випадку. І це очевидні аксіоми.

Сьогодні дедалі краще усвідомлюємо, що людина не тільки не “вінець творіння”, але й не “мірило всіх речей”. Вона – лише одна зі сходинок невпинного процесу еволюції високоорганізованої матерії. Скоріш за все, на зміну Homo sapiens прийде нове, більш духовне, еволюційне створіння, котре своїм впливом краще інтегрує все оточуюче просторово-тимчасове буття в єдиний цілеспрямований процес висхідної еволюції.

Які ж границі матиме наше можливе і очікуване майбутнє?

Експонентний характер еволюційного процесу високоорганізованої матерії підтверджується як в теорії, так і на практиці. З аналізу сучасних даних випливає, що зміна еволюційних етапів високоорганізованих форм матерії (біологічної, соціальної, науково-технічного прогресу) відбувається з 10-кратним прискоренням.

Для проведення аналізу було зафіксовано етапи розвитку високоорганізованої матерії, коли еволюційний потенціал однієї лідируючої системи, що постійно перебувала в саморозвитку, починав перевищувати сумарну цілеспрямовану потужність усіх систем попередніх етапів її розвитку. Наприклад, еволюційний потенціал одноклітинного організму, що виражається кількістю його вільної енергії, вищий сумарного потенціалу неживої матерії; еволюційний (інноваційний) потенціал багатоклітинного організму з центральною нервовою системою, більший за сумарний еволюційний потенціал всіх одноклітинних організмів;… і еволюційний потенціал штучного розуму та ноосфери на його базі перевищить сумарний потенціал всіх підсистем сучасної інформаційної економіки людства.

Загальновідомо, що Всесвіт народився 13,7 млрд років тому, а життя на Землі з’явилося 3-4 млрд років тому. Перші хребетні виникли за сотні мільйонів років (600 млн років). Гомініди, тобто перші людиноподібні, – десятки мільйонів років тому (40 млн років). Перші люди – мільйони років тому (2-3 млн років). Прототехнологіі первісних людей з’явились сотні тисяч років тому. Технології на основі вогню (метали, обпалена глина…) – десятки тисяч років тому. Первинні цивілізації на основі землеробства, скотарства та міські поселення утворились тисячі років тому. Перша промислова революція відбулась сотні років тому (в XVII-XVIII століттях). Перша інформаційна економіка народилася десятки років назад: США – у 1950-х роках, Західна Європа – 1960-х, Японія – 1970-х. Аналіз цих даних підтверджує, що кожен наступний якісно новий етап еволюції проходить у 10 разів швидше. Дані інших рядів ущільнюючого потоку еволюційних подій демонструють аналогічні результати.

Основний висновок проведеного аналізу – сумарний час всіх етапів еволюції високоорганізованих форм матерії, як спадної геометричної прогресії, – скінченний. Якщо екстраполювати вищенаведені дані, то поточний етап “інформаційна економіка”, що розпочався у 1950-1970 роках, має закінчитися не пізніше 2070-х. Потім настане етап “Ноосфера”, що мине лише за 10 років, згодом “НадРозум” – один рік… А що ж далі? Новий етап триватиме один місяць і далі все злиється в еволюційну сингулярність, яку ми величатимемо Фазовий перехід?!

Підсумовуючи тривалість майбутніх етапів, приходимо до висновку – до “фіналу”, тобто Фазового переходу, залишилося не так вже й багато, максимум півстоліття, і ми вимушено стаємо безпосередніми учасниками цих подій. Тобто в найближчі десятиліття людство буде змушене приймати доленосні рішення про власне майбутнє.

Щоб Фазовий перехід став зримим, необхідно зрозуміти закономірності еволюції високоорганізованих форм матерії і почати проектувати наступний соціально-економічний уклад (наприклад, “Ноосферу”), який зажадає кардинальної модернізації за всіма соціально-економічними напрямами діяльності людства. Тоді, можливо, у нас з’явиться шанс керувати цим еволюційним процесом.

Тільки вгадавши і зрозумівши спрямованість глобального еволюційного розвитку (“задум Бога”) і орієнтуючись на наступні етапи еволюції високоорганізованої матерії, як на наріжні моменти – маяки розвитку, можна максимально підвищити шанси гарантованого позитивного сценарію нашого майбутнього.

Бодякін В. І.
Витримки з доповіді “Мега-проект “НООСФЕРА”
(Об’єктивні закони еволюції і доля людства)”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.


З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ