CORRUPTION FOREVER?! Бюрократична корупція з нами назавжди?!

CORRUPTION FOREVER?! Бюрократична корупція з нами назавжди?!

Заклики “Задушимо корупцію!” були визнані українською владою
екстремістськими, адже вони закликають
до зміни існуючого державного ладу…

Корупція не сприяє успішному майбутньому держави, негативно впливає на економіку, політику, управління, соціальний і правовий розвиток, громадську свідомість, міжнародні відносини та інші сфери суспільного життя. Це одна з основних перешкод для побудови демократичної, соціальної, правової держави, утвердження і реалізації принципу верховенства права.

Виконавча гілка (бюрократія) – інструмент влади у боротьбі із організованими злочинними угрупуваннями. Для цієї специфічної форми організації управління характерна надмірна самостійність виконавчої влади щодо решти суспільства: бюрократія здійснюється великою групою чиновників, які вирішують головні організаційні питання, утримуючи владу власноруч.[1] Витісняючи правові та етичні взаємини бюрократія спричиняє корупцію, поступово перетворюючи її з аномалії на норму поведінки. У бізнесі вона ж вдало використовує суперечності між законодавчою та морально-етичною нормами підприємництва. Й хоча закони, представлені інтересами країни, повинні мати морально-етичну складову, однак сучасні підприємці важко сприймають такі аспекти, а тому не завжди зважають на інтереси держави.[2]

Поєднання бюрократії та бізнесу утворює олігархію, яка й посилює дію “тіньової” економіки. Лобіювання інтересів бізнесменів, прийняття “потрібних” законів та створення сприятливих умов для певного бізнесу, недоодержання державною скарбницею величезних коштів – такі негативні наслідки існування олігархії. Усе це унеможливлює виконання своїх прямих обов’язків державою, зокрема розв’язання соціальних та гуманітарних проблем. Саме слабкість політичної влади – одна з основних причин бюрократії.

Парадокс у ринковій трансформації суспільства спричинила розбалансованість управління економікою. Так підприємництво, основний рушій економічного зростання у розвинутих країнах, в Україні стало силою непродуктивною і, навіть руйнівною, що лиш погіршує соціально-економічний стан населення.[3] Нині економіка України перетворилась на арену торгів за привілеї і програми перерозподілу між найсильнішими кланами і соціальними групами. Зацікавлені особи спільно із чиновниками активно проникають у господарську і фінансову діяльність підприємств, особливо у паливно-енергетичний комплекс, маючи за мету створити комерційні структури. Тож вони здійснюють тиск на вибір експортерів стратегічно важливої сировини, формування відпускних цін, обсягів реалізації, розподіл отриманих від експорту валютних і гривневих коштів.[4]

У країнах із високим рівнем поширення корупції бюрократична корупція перетворюється на визначальний, системоутворюючий компонент публічного управління на всіх його рівнях.[5] Й на жаль, саме до таких країн належить Україна…

[1] Словник базових термінів з курсу “Психологія політики та влади”
[2] Івасенко С. М. “Запобігання та протидія корупції в правоохоронних органах: Організаційно-управлінський аспект” – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.  
[3] Невмержицький Є.В. Правові проблеми боротьби з економічною злочинністю і корупцією: Навч. посіб. – К.: АПСВ, 2005. – 415 с.
[4] Невмержицький Є.В. Правові проблеми боротьби з економічною злочинністю і корупцією: Навч. посіб. – К.: АПСВ, 2005. – 415 с.
[5] “Загроза політичної корупції у демократичних політичних режимах.” Аналітична записка

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.


З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ ЧИТАЮТЬ