Універсум

Ментальність – розум і душа народу

Поняття «ментальність» першим почав використовувати французький філософ та етнолог Люсьєн Леві-Брюль (1857–1936). Вивчаючи життя первісних людей і порівнюючи їх зі своїми сучасниками, вчений позначив особливий тип мислення первісних племен словом «ментальність». Саме ж слово походить від латинського «mentis» – розум, душа, дух.

Читати далі…

НООСФЕРА І МИ. НАШ ВПЛИВ НА НООСФЕРУ

Згідно із вченням про виникнення Землі, процес розвитку нашої планети можна поділити на декілька фаз. Спочатку сформувалася геосфера (сфера неживої природи), яка складається тільки з неживої матерії. Значно пізніше, приблизно 3,5 млрд років тому, виникла біосфера (сфера живої природи). Із Продовжити Читання…

Читати далі…

Диссиметрія – основа усього живого?

Дослідження того що ж таке життя, напевно, розпочалося з моменту появи людства. Багато відомих вчених (філософів, фізиків, біологів, хіміків) також долучалися до цієї теми, але лише в середині ХІХ ст. французькому мікробіологу Луї Пастеру вдалося відкрити фізичну відмінність живої та Продовжити Читання…

Читати далі…

Чи ми впливаємо на Універсум?

Універсум – це філософське поняття, яке позначає світ загалом. Ще за часів Стародавньої Греції це поняття розуміли по-різному. Одні філософи вважали, що Універсум – це нескінченна кількість світів, які в постійному русі матерії змінюються – руйнуються і відроджуються. Інші філософські Продовжити Читання…

Читати далі…

Роботи замість людей: новітні технології як виклик соціальній стабільності

Для сучасного світу характерні різний рівень економічного розвитку країн та різне місце цих країн у технологічній революції. Наслідком цього є нерівність у доступі до соціальних благ від впровадження технологій і до основних ресурсів, яких на нашій планеті стає дедалі менше. Продовжити Читання…

Читати далі…

Закон Пастера-Кюрі

З давніх-давен люди замислювалися над тим, що ж таке життя і як відрізнити живе від неживого. Чимало мислителів і філософів намагалися дати визначення цьому поняттю. Наприклад, Ф. Енгельс сформулював класичне матеріалістичне визначення: «Життя – це спосіб існування білкових тіл, суттєвим моментом якого є постійний обмін речовин із зовнішнім середовищем, причому із припиненням цього обміну речовин припиняється і життя, що призводить до розкладання білка». У словнику С. І. Ожегова подано таке тлумачення слова «життя»: «Сукупність явищ, які відбуваються в організмах, особлива форма існування і руху матерії, що виникла на певному етапі її розвитку». Біофізик М. В. Волькенштейн дав таке визначення: «Живі тіла, що існують на Землі, – це відкриті, саморегулювальні і самовідтворювальні системи, побудовані з біополімерів – білків і нуклеїнових кислот».

Читати далі…

Світ душі Ніколи Тесли

В певні історичні моменти відбувалося вибухоподібне прискорення розвитку технічного прогресу людства, як правило, обумовлене появою певних геніальних особистостей. До них безумовно належить найбільш видатний технічний геній ХХ сторіччя – Нікола Тесла (1856-1943). Нікола Тесла також одна й найзагадковіших особистостей, оскільки Продовжити Читання…

Читати далі…

Чистота Роду

Одним з найбільших прагнень людей на Землі є прагнення щасливого життя для своїх дітей та онуків. Але, на жаль, не всі розуміють, що наше життя, в тому числі і наше здоров’я, суттєво залежать від вчинків наших батьків і предків. Тож майбутнє дітей і онуків ми, в значній мірі, формуємо самі.

Читати далі…

Вічне життя: етичний вимір віртуальності

У ХХІ столітті спілкування з тими, кого вже немає в живих уже не містика чи наукова фантастика. Штучний інтелект дає можливість втілити споконвічну мрію людства про вічне життя.

Читати далі…

Ноосфера: що чекає на людство після 2070 року?

Доля людства вплетена в об’єктивні закони еволюції матерії. Їхнє знання відкриває перспективи майбутнього існування і розвитку. Незнання – залишає нашу долю на волю випадку. І це очевидні аксіоми.
Які ж границі матиме наше можливе і очікуване майбутнє?

Читати далі…

Translate