Геостратегія

Державний суверенітет і народ

Невирішеність соціогуманітарних та економічних проблем національного розвитку спонукає до переосмислення поняття “державного суверенітету”, пов’язаного з повноцінністю змісту та суті самої нації. Тож чи є сьогоднішня держава справді українською, чи виконує вона функції слугування та задоволення потреб суспільства? Чи маємо ми повноцінну українську націю?

Читати далі…

Україна в геостратегічних вимірах

Геостратегія – це сукупність напрямів зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності держави на світовій арені. Вона є основою для реалізації національних чи регіональних пріоритетів, попередження соціальних і екологічних катастроф, що зароджуються на енергонасичених рубежах.

Читати далі…

Стратегічні комунікації: шляхи розвитку

В умовах гібридної війни для України надзвичайно важливими є узгоджене інформування громадян про ситуацію в країні та взаємодія органів влади у цій сфері. Головним комплексом заходів для реалізації цієї мети є стратегічні комунікації.

Читати далі…

Ocoбливocтi cтaнoвлeння пoлiтичнoї eлiти в Укpaїнi

Пoлiтичну eлiту в Укpaїнi мoжнa пoдiлити нa “cтapу” (кoлишнi пapтiйнi лiдepи, дepжaвнi cлужбoвцi, кoмcoмoльcькi пpaцiвники й aктивicти) i “нoву”. “Стapa” політична eлiтa дoмiнує зa кiлькicтю і oбcягoм влaди. Вона мaє вaгoмi пepeвaги пepeд несформованою “мoлoдoю” елітою – тeopeтикo-пpaктичну пiдгoтoвку та Продовжити Читання…

Читати далі…

CORRUPTION FOREVER?! Бюрократична корупція з нами назавжди?!

Корупція не сприяє успішному майбутньому держави, негативно впливає на економіку, політику, управління, соціальний і правовий розвиток, громадську свідомість, міжнародні відносини та інші сфери суспільного життя. Це одна з основних перешкод для побудови демократичної, соціальної, правової держави, утвердження і реалізації принципу верховенства права.

Читати далі…

CORRUPTION FOREVER?! ПОЛІТИЧНА КОРУПЦІЯ

Політична корупція – це нелегітимне використання учасниками політичного процесу та носіями державної влади їхніх можливостей і повноважень з метою отримання особистих чи групових вигод.
Оскільки публічна влада насамперед є політичним інститутом, то й корупція як форма зловживання цією владою першочергово є політичним феноменом. За такого підходу можна стверджувати, що політичною корупцією можуть вважатися і мають політичний зміст будь-які корупційні діяння, вчинені представниками державної влади чи місцевого самоврядування.

Читати далі…

Управлінська бюрократія… еліта?

Політичний простір України складається з “керуючої партії” та сил, що або співпрацюють з владою, або стають “опозицією”. Така управлінська модель дозволяє угрупуванням використовувати владу для реалізації власних інтересів, а це спричиняє розростання адміністративних структур, збільшення кількості фіскальних та репресивних органів, обман населення, непрозорість розподілу бюджету, процвітання корупції та зловживання повноваженнями. Однак марно сподіватись, що ця схема колись зникне сама собою, адже бажання використовувати владу у власних інтересах укорінилось у соціальній поведінці.

Читати далі…

Зарубіжний досвід боротьби з політичною корупцією (на прикладі Ізраїлю)

В Ізраїлі корупція на бізнес-рівні майже відсутня. Є ухилення від сплати податків, але вони не переростають у гучні справи. Однак у країні, на думку дослідників, є певна “динаміка розвитку корупції” у владних структурах.

Читати далі…

CORRUPTION FOREVER?! Звідки береться корупція, багатство і бідність?

Корупція – інструмент перерозподілу національних коштів і формування прошарку нових багатих і бідних.
За тотальної влади кримінальної олігархії пересічний українець змушений користуватися традиційною корупцією як засобом збереження “народної тіньової економіки”. Саме на ній поступово постав український середній клас, вона формує реальні споживчі ціни в країні.

Читати далі…

CORRUPTION FOREVER?! Сталість і тренд боротьби з корупцією

Загальновідомий глобалізований тренд боротьби з корупцією не втрачає своєї значимості ні за яких умов та обставин. Ця тема була в центрі уваги й на зустрічі президентів США та України 21 вересня. Дональд Трамп привітав реформи в Україні, які сприяли економічному зростанню та її оборонному потенціалу, і закликав Петра Порошенка продовжувати працювати над усуненням корупції та покращенням бізнес-клімату в нашій країні.

Читати далі…

Translate