Історія та сучасність

ОУН – УГКЦ: “за” чи “проти”?

“Поблажливість”московських нелюдів тривала недовго. Уже 22 грудня нарком НКВС УРСР Іван Сєров наказує: “Негайно …виявити та швидко ліквідувати церковників, сектантів та католиків, які організують вогнища контрреволюційної діяльності” та здійснити інші заходи репресивного, терористичного характеру. Шептицький не може знайти виходу зі становища, у якому опинилися його вірні, його народ.

Читати далі…

Бандерівці і гітлерівці напередодні війни

Отже, офіційна позиція бандерівського угруповання, яку 26 червня 1941 р. надіслали німецькій владі, означала не створення Української Самостійної Соборної Держави, а передачу Східної Галичини, Закарпаття та Буковини Великогерманському Райху.

Читати далі…

За що ОУН винесла Бандері смертний вирок?

7 квітня в листі до Бандери Мельник пише: “Ви… припустилися вчинків, спрямованих на виразну шкоду Організації Українських Націоналістів і тому я, як Голова Проводу Українських Націоналістів і керівник Українського Націоналістичного Руху, ставлю вас перед Головним Революційним Трибуналом Організації Українських Націоналістів. Голова Головного Революційного Трибуналу повідомить вас про місце і час сесії Трибуналу”. За рішенням Трибуналу Бандера та Стецько отримують смертний вирок.

Читати далі…

Державницькі проекти Степана Бандери та його «фан-клубу»

Оцінюючи ті документи, треба взяти до уваги наступне.  По-перше, оригінал першого документа відсутній, публікація здійснена за неатрибутованою машинописною копією. По-друге, в назві цієї збірки документів йдеться про СБ бандерівської течії, а в самому документі – про ОУН у цілому. І це принципова проблема.

Читати далі…

Українська Самостійна Соборна Держава: марення та реалії

Отже, де тут державницький проект? Хто, коли й де його розробляв? Хто, коли і як мав імплементуватися за умов війни радянських та німецьких союзників? Як “доводився”до крайових екзекутів? Де, коли і як довго вони існували? У відповідь – могильна тиша або відверта брехня…

Читати далі…

Яку державу хотіла будувати ОУН?

Є лише два варіанти вирішення будь-яких проблем: пристосуватися до реалій, намагаючись трансформувати їх у “потрібному” напрямі еволюційними, ненасильницькими, правовими способами, або спробувати “зламати” їх, вдаючись, зокрема, до терористичних методів.

Читати далі…

Перша світова війна та її вплив на європейські державні фінанси

Перша світова війна спричинила у Європі величезні фінансові збитки та водночас прискорила перебудову буржуазних країн у напрямку становлення “капіталізму з людським обличчям”(соціального капіталізму), остаточно зруйнувала упередження про обов’язкове “золоте підґрунтя” успішного функціонування фінансового господарства й валютної стійкості. Золото відтоді перестало бути домінантою у економіці. Війна дорогою ціною прискорила еволюцію світового фінансового ринку, підштовхнувши Європу і Америку до вдосконалення своїх економічних систем. Результати цих перетворень сьогодні втілені у моделях ведення державних і банківських фінансів США, Канади, Великої Британії, Франції, Німеччини та інших країн.

Читати далі…

Європейський націоналізм і його українська мутація

В 1929 р. колишній фенріх (типу підофіцер) Австро-Угорської армії, потім полковник армії Української Держави (Гетьманату П. Скоропадського) 38-річний Євген Коновалець ініціює створення Організації Українських Націоналістів. Програмова мета – створення незалежної, соборної держави на всіх українських етнографічних землях.

Читати далі…

В’ячеслав Чорновіл: сторінки життєпису

25 березня 1999 р. загинув за нез’ясованих обставин в автокатастрофі. Соратники В. Чорновола та його син Тарас вважають його загибель політичним убивством.  Похований на центральній алеї Байкового кладовища (ділянка №1) у м.Києві.

Читати далі…

“Тверда рука” Шарля де Голля: досвід для України

Зрозуміло, що ці та й інші пасажі у зовнішній політиці де Голля відверто не сприймалися США, Великою Британією, ФРН та іншими країнами. Так чи інакше політикум цих держав висловлював незадоволення зовнішньополітичним курсом Франції, й особливо яскраво це проявилося під час травнево-червневої кризи 1968 р. Відтак, ці французькі події послабили авторитет президента де Голля, що згодом призвело до його відставки у квітні 1969 року.

Читати далі…

Translate